بیوگرافی سرپرست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

بیوگرافی جلالتماب هارون رشید شیرزاد سرپرست وزیر مبارزه علیه مواد مخدر

هارون الرشید شیرزاد در سال ۱۳۵۵ هجری شمسی در یک فامیل متوسط در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار چشم به دنیا گشود. پدر وی دین محمد خان مشهور به جگرن عبدالرشید خان یک شخص شناخته شده دولت عصر خود محسوب میگردید. وی بعد از بدست آوردن تجارب تخنیکی دوازده ساله که منجر به یک تعداد دست آورد های بارز در امور مختلف محوله دولتی گردید وارد سیاست شد. هارون الرشید شیرزاد از گزشته ها تا الحال در بست های مختلف کلیدی ادارات دولتی و غیر دولتی مثل: مسول ملی پروگرام های مبارزه علیه مواد مخدر دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، رئیس عمومی پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، رئیس ارتباطات استراتیژیک وزارت مبارره علیه مواد مخدر، مشارو رئیس دفتر ریس جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس دسک منطقوی در ریاست عمومی مبارزه علیه مواد مخدر شورای امنیت ملی و بالاخره در سال ۱۳۹۱ بحیث معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر موفقانه اجرای وظیفه نموده است.

طی دوازده سال اخیر هارون الرشید شیرزاد در سطوح ملی، منطقوی و بین المللی در عرصه های از بین بردن تجارت مواد مخدر، بهبود وضعیت امنیتی، حکومت داری خوب و ترقی و پیشرفت در کشور سهم بارز ایفا نموده است. وی در ساختار استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر، پالیسی های مربوطه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مانند: پالیسی ملی معیشت بدیل، پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر، پالیسی ملی تنفیذ قانون، استراتیژی آگاهی عامه، پالیسی همکاری های منطقوی و بین المللی و استراتیژی ارتباطات مبارزه علیه مواد مخدر سهم بارز و ارزنده داشته است، و فعلا در مشوره با شرکای کاری ملی و بین المللی مصروف ساختن استراتیژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر میباشد.

در عرصه ترتیب آثار و تالیفات میتوان از « مودل نشراتی برای افغانستان به اساس استراتیژی انکشاف ملی » نام برد که از جمله تالیفات بارز هارون الرشید شیرزاد در کشور محسوب میگردد که به اساس تحقیقات تالیف گردیده و نشر بین المللی نیز داشته است. «رهنمود آگاهی عامه مواد مخدر برای پلانگزاران و تطبیق کنندگان» نیز از جمله نشریاتی به حساب میرود که هارون الرشید شیرزاد در قسمت تالیف آن سهم بسزای داشته است. فعلا وی مصروف ترتیب سه سند عمده: ۱) استراتیژی ارتباطات برای انکشاف پروگرام ها، ۲) نظارت و ارزیابی کمپاین های آگاهی عامه در افغانستان و ۳) حقایق و چالش های مبارزه علیه مواد مخدر میباشد.

هارون الرشید شیرزاد تحصیلات ابتدایی خویش را در دیار هجرت در یک مکتب خصوصی « لیسه ادوارد » در پشاور پاکستان به اتمام رسانیده است. بعد از تکمیل تحصیلات خویش در بخش ژورنالیزم پوهنتون کابل منحیث یک فولبرایتر برای بدست آوردن سند ماستری خویش در عرصه مدیریت رسانه یی و ارتباطات برای انکشاف در سال ۱۳۸۵ هجری شمسی رهسپار پوهنتون اوهایوی ایالات متحده امریکا گردید. وی در دوران تحصیلات خویش بیرون از مملکت هیچگاهی از عرف و عنعنات کشورش دور نمانده و منحیث یک شخص مسول تفکر و عمل داشته است که یکی از مثال های عمده آن تمرکز مطالعات وی در مورد کشورش میباشد. علاوه بر تحصیلات متذکره وی در یک تعداد ورکشاپ های مهم و مرتبط به امور کاری قبلی و فعلی اش در افغانستان و کشور های انکشاف یافته و رو به انکشاف اشتراک نموده است که میتوان از اشتراک وی در سفر های علمی تحت عنوان « بهبود و احیای مجدد بعد از جنگ » به ایالت هیروشیمای کشور جاپان، سفر علمی جهت معلومات در مورد « ازبین بردن تجارت مواد مخدر » به کشور تایلند و سفر علمی جهت معلومات در مورد « مداخلات چند بعدی مبارزه علیه مواد مخدر » به کولمبیا نام برد.

هارون الرشید شیرزاد در قسمت رهبری و پیشبرد پوست های متعدد تجارب لازم دارد. مثلا در عرصه آگاهی عامه، وی در قسمت تشخیص و تقویه مهارت های بنیادی جامعه رول مهم و برازنده داشته است. فعلا وی رئیس انجمن تفکر ملی  و عضو شورای ملی متخصصین متعهد افغانستان بوده و عضویت جامعه مدنی را نیز دارد.

علاوه بر لسان های ملی پشتو و دری، هارون الرشید شیرزاد به لسان های انگلیسی و هندی نیز تسلط کامل دارد.

باید نگاشت اینکه هارون الرشید شیرزاد در بخش های شاعری و کتابت نیز دست بازی داشته که تا الحال یک تعداد نشریات وی در ویب سایت های مختلف نشر گردیده و فعلا نویسندگی کتاب « یک شهر و صد قصه » را تحت کار دارد که این کتاب در استناد بر انعکاس حقایق گذشته ترتیب خواهد شد.

هارون الرشید شیرزاد متهل است و شش طفل منجمله پنج پسر و یک دختر دارد.

هارون الرشید شیرزاد به اساس فرمان شماره ۲۹ مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ مقام ریاست جمهوری اسلامی افغنستان منحیث سرپرست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تعین گردید.

 

 

آگاهی

نشاط ، لذت و سرور زندگی را در صحت جستجو کنید نه در مواد مخدر

اخبار

بیشتر