بیوگرافی سرپرست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

http://mcn.gov.af/Content/images/Mr%20Minister.jpg

 

 

زنده‌گی‌نامه محترم مبارز راشدی

سر پرست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

محترم  مبارز "راشدی" فرزند محمد عظیم در یک خانواده روشنفکر دینی در سال 1350 هجری  شمسی  در مرکز  ولایت سرپل به‌دنیا آمد.دوران طفولیت را در دامان پر عطوفت پدر مرحومش که شخصیت  روشنفکر دینی و یکی از بزرگان جهادی با اعتبار آن ولا بود، سپری و متعاقباً تحصیلات دوره  ابتدایی،  متوسطه و لیسه را در لیسه عالی منهاج السراج ولایت سرپل و تحصیلات عالی خویش را به  سطح دکتورا  در رشته فرهنگ و معارف اسلامی به پایان رسانیده است.

آقای مبارز راشدی سالهای متمادی در عرصه مطبوعات کشور به عنوان چهره بارز با درون مایه  علمی در امر رشد و انکشاف مطبوعات نوپای افغانستان تلاش های مثمر و قابل لمس را انجام   داده است. خلاقیت و ابتکار وی در زمینه‌ های فوق سبب شد تا مقام عالی ریاست جمهوری وی را در سال 1386 هجری شمسی به عنوان معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی  افغانستان منصوب نماید.

 آقای راشدی در مدت هفت سال اجرای وظیفه در وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور با مدیریت سالم و ابتکار عمل مناسب، با حمایت و تقویت مطبوعات افغانستان در پیوند نزدیک با نهاد‌های مطبوعاتی و نشراتی افغانستان جهت ایجاد رسانه‌های مسلکی، آزاد و نهادینه شدن آزادی بیان از هیچ‌گونه تلاش دریغ نورزید. درعرصه مطبوعات، در میزگرد ها و مصاحبه ها از اولویت هایی چون دموکراسی، حقوق زن، مبارزه با مواد مخدر، قانون مندی، مبارزه علیه فساد، وحدت ملی و توسعه افغانستان به‌گونه‌ی روشن دفاع نموده است.

محترم مبارز راشدی در کنفرانس ها و گردهمایی های داخلی و بین المللی بیانات و مقالات علمی را در زمینه های فلسفه، حقوق، سیاست، فقه، اصول و اندیشه دینی، دموکراسی و مولفه های آن ارایه داشته اند که هر کدام به نوبه خود از ارزش علمی قابل توجه برخوردار می‌باشد.

آقای راشدی به اساس حکم 5047 مورخ 08/08/1392 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به‌عنوان سرپرست و به تاریخ هفتم عقرب سال جاری از طرف مجلس نماینده گان رسما به عنوان وزیر مبارزه با مواد مخدر کشور برگزیده شدند.

 

 

 

آگاهی

نشاط ، لذت و سرور زندگی را در صحت جستجو کنید نه در مواد مخدر