برگزاری جلسه مشورتی گروپ کاری ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جلسه مشورتی گروپ کاری تدوین پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر را با ادارات ذیربط برگزار نمود.

جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن سپاسگزاری از اشتراک کننده گان، گفت: ما با چالش‌های زیادی دست به گریبان هستیم که یکی از این چالش‌ها مواد مخدر می باشد.

آقای قایم کوکنار و مواد مخدر را حلقه خبیثه‌ی خواند که از کشت کوکنار شروع، بعدن مواد کیمیاوی، سپس  قاچاق و در نتیجه با استعمال آن این حلقه تکمیل می‌گردد که بد بختانه تنها افغانستان نه بلکه تمام جهان با این حلقه دست به گریبان است.

معین پالیسی گفت: مشکلات که در عرصه مبارزه با مواد مخدر در سه دهه گذشته بر سر راه مان بوده، جهت از میان برداشتن آن همکاران بین المللی و ادارات ذیربط تلاش‌ها و همکاری‌ زیادی با ما نموده اند که تا اندازه‌ی توانسته‌ایم مبارزه را به شکل دوامدار ادامه دهیم و طوریکه در جریان قرار دارید مشکلات و نا امنی باعث شده است که این مبارزه بصورت درست آن عملی نشده است اما ما تلاش های خود را در عرصه های مختلف انجام داده ایم.

 آقای قایم دست‌آوردهای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در بخش کاهش تقاضا را به گونه فشرده و بطور اینگونه بیان نمود: 1-ایجاد کمپلکس بزرگ تداوی معتادین در ننگرهار، 2-ایجاد کمپلکس بزرگ تداوی معتادین  بنام مرکز احیای امید در کابل، 3-تاسیس شفاخانه 150 بستر زنان در کابل  و 4-دیگر شفاخانه ها در سطح ولایات.

داکتر فدا محمد پیکان معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت: دو و نیم الی سه میلیون انسان، استفاده کننده‌گان مواد مخدر است روی این دلیل است که حدود 107 الی 108 مرکز عرضه خدمات صحی، تداوی و وقایه  را فعال ساختیم که در حدود 32 هزار تَن سالانه تحت تداوی قرار می‌گیرند.

پیکان گفت: ما باید تلاش نماییم تا خدمات خوب و باکیفیت وقایه، تداوی و اشتغال‌زایی را فراهم نماییم تا نتیجه مطلوب و قناعت‌بخش بدست آوریم.

داکتر ناصر شریفی رییس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت: ما از سال تاسیس این ریاست تا کنون تلاش‌های خود را در رابطه به  ایجاد یک پالیسی  درست و ایجاد هماهنگی با ارگان‌های ذیربط، خصوصن با وزارت محترم صحت عامه جهت هماهنگی دقیق برای ایجاد شفاخانه‌های تداوی معتادین  در مرکز و ولایات و هم‌چنان پلان دقیق در پروسه جمع آوری معتادین نموده ایم.

ناصر شریفی گفت: ما از ارگان‌های ذیرط تقاضامندیم تا همیشه با ما همکاری داشته باشند تا نظریات و پیشنهادات که هر دو طرف داریم، شامل پالیسی جدید گردند.

در اخیر جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نتیجه جلسه را  اینگونه بیان نمود: نظریات اشتراک کننده‌گان باید در پالیسی که تدوین می‌یابد گنجانیده شود بعدن طی چندین جلسه هماهنگی که با ادارات ذیربط گرفته می‌شود نظریات، نهایی شده و در ورکشاپ که به سطح وزرا و همکاران بین المللی دایر می‌گردد شریک ساخته شود تا در نتیجه بتوانیم پالیسی و پلان استراتیژیک کاهش تقاضا به مواد مخدر را بسازیم.

 قابل یاد آوری است که این جلسه به ریاست جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و با اشتراک نماینده‌گان ادارات ذیربط به تاریخ 23 میزان 1396 در هوتل انترکانتینتال برگزار گردید.