تقدیر از کارمندان شایسته، رسانه‌ها و فعالان مدنی

وزارت مبارزه با مواد مخدر از کارمندان شایسته، رسانه‌ها و فعالان مدنی که در راستای مبارزه با مواد مخدر فعالیت چشم‌گیر دارند، تقدیر نمود.
پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، ضمن تقدیر و تشکری از فعالیت‌های کارمندان این وزارت، شرکای کاری، رسانه‌ها و فعالان مدنی در راستای مبارزه با مواد مخدر، گفت: این برنامه نه تنها به هدف تقدیر از فعالیت کارمندان، بلکه به هدف تشویق و ترغیب افراد، رسانه‌ها و فعالان مدنی برای فعالیت در آینده برگزار شده است.
وی، از تمامی شهروندان کشور و بخصوص رسانه‌ها، فعالان مدنی، نهادهای دولتی و خصوصی خواست تا در راه از بین بردن کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر در کشور با وزارت مبارزه با مواد مخدر همکاری نمایند.
در این برنامه، نمایندگان نهادهای دولتی، رسانه‌ها و فعالان مدنی حضور یافته و از جانب وزیر مبارزه با مواد مخدر مورد تقدیر قرار گرفتند.