برگزاری برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر در لیسه استقلال

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر دومین برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر برای مکاتب شهر کابل را با اشتراک تعداد زیادی از استادان و شاگردان در لیسه استقلال کابل برگزار نمود.
سیدفیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر طی سخنانی، گفت: دشمنان افغانستان امروز بخاطر نبوغ سیاسی بزرگان ما قادر به ایجاد جنگ و مخالفت بین‌شان نیستند اما راه دیگری را در پیش گرفته اند که معتاد ساختن مردم بخصوص جوانان و نوجوانان ما به مواد مخدر می باشد.
آقای حسینی علاوه نمود: دشمنان افغانستان بخاطری مکاتب و مراکز علمی ما را هدف قرار می‌دهند که از آگاهی و دانش ما می‌ترسند، بنابراین خیلی مهم است که هوشیار باشید و علیه هر برنامه شوم آنها آمادگی کامل داشته و مبارزه نمایید.
آقای حسینی خطاب به شاگردان مکتب گفت: شما که آینده افغانستان هستید باید این آرزوی دشمنان افغانستان را که یک عمل پلان شده است و دشمنان افغانستان در تلاش اند تا اگر در آینده دامنه جنگ و ناامنی از فغانستان برچیده شد، مواد مخدر و اعتیاد جایگزین آن گردد آنان باید این آرزو را به گور ببرند.
معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افزود: شاگردان مکاتب و آینده سازان وطن باید خود، خانواده و اجتماع خود را از اضرار مواد مخدر آگاه و حفاظت نمایند.
سیدعیسی "اندر" آمر لیسه استقلال ضمن سپاسگذاری از تدویر برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر در لیسه استقلال، گفت: خوشحال هستم که امروز شاگردان ما در روشنایی اضرار یک ماده کشنده قرار می‌گیرند و هچنان از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر خواهش دارم تا به اساس تفاهم‌نامه بین‌الوزارتی که با وزارت معارف امضا نموده اند موضوع مواد مخدر را شامل نصاب تعلیمی معارف نیز نمایند.
در اخیر با اجرای پارچه تمثیلی توسطه شاگردان این مکتب در ارتباط با مواد مخدر، قرطاسیه و مواد چاپی‌ای حاوی پیام‌های اضرار مواد مخدر که از طرف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در نظر گرفته شده بود توسط معین مالی و اداری این وزارت برای شاگردان توزیع گردید.
قابل یادآوری است که این برنامه به تاریخ 23 عقرب سال 1396 خورشیدی به اشتراک سیدفیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبازره علیه مواد مخدر، سیدعیسی اندر مدیر لیسه استقلال، استادان و شاگردان این لیسه در تالار این لیسه برگزار گردید.