سیمینار علمی روش جلوگیری از استعمال و قاچاق مواد مخدر از نگاه دین مبین اسلام

اکادمی علوم افغانستان سمینار علمی-تحقیقی یک روزه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را تحت عنوان روش جلوگیری از استعمال و قاچاق مواد مخدر از دیدگاه دین مبین اسلام، با اشتراک نمایندگان وزارت های ذیربط و جمعی از محققین و علمای دین در مرکز این اکادمی برگزار نمود.
در این برنامه پیام محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان توسط ثریا پوپل قرائت گردید که در این پیام آمده بود: خوشحال هستم که امرز روی یک موضوع مهم بحث می‌کنیم، مواد مخدر از منظر دین اسلام حرام بوده در حالی که در افغانستان نسبت به هرجای دنیا بیشتر کشت میشود، نیاز است تا با راه اندازی نشست‌ها و آگاهی دهی روی آن بحث شده و راه های جلوگیری و مبارزه علیه آن با اتکا به دستورات دین مقدس اسلام جستجو گردد.
سیدفیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن ابراز خرسندی از تدویر همچو سمینارها، گفت: مشکل تولید، کشت، قاچاق، استفاده و سایر موارد مواد مخدر در افغانستان خیلی جدی بوده و جای خوشی است که امروز این موضوعات را با پژوهشگران و علما مورد بحث قرار می‌دهیم.
ایشان گفت: یگانه هدف بزرگ وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، مبارزه همگانی، جدی و پی‌گیر علیه مواد مخدر است که چالش بزرگ بوده و در سطح بالا قرار دارد.
آقای حسینی افزود: نیاز است تا تمام اقشار جامعه از مردم عام گرفته تا علما، پژوهشگران و سایر شهروندان دست به دست هم داده علیه این مشکل ملی بسیج شوند تا این لکه بد را از دامن افغانستان پاک بسازیم.
سرپرست اکادمی علوم خانم ثریا پوپل ضمن ارایه معلومات در مورد پیشنیه مواد مخدر در افغانستان این پدیده را یک مشکل جدی برای صحت، امنیت و اجتماع خوانده و وعده هر نوع همکاری را نمودند.
نماینده وزارت صحت عامه وحج اوقاف نیز ضمن صحبت در مورد اضرار مواد مخدر از لحاظ صحی و دینی معلومات داده و وعده همکاری نمودند.
باید گفت که این سیمینار به تاریخ 23 عقرب سال 1396 خورشیدی با اشتراک سیدفیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، ثریا پوپل سرپرست اکادمی علوم انسانی اکادمی علوم، نماینده گان وزارت های صحت عامه، حج و اقاف، پژوهشگران و علمای دین در مقر اکادمی علوم افغانستان برگزار گردید.