سفر وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در کشور فرانسه

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با هیئت همراه شان، طی یک سفر رسمی به کشور دوست فرانسه سفر نمود.

خانم عظیمیی، در این سفر، با مسئولان ارشد دولت فرانسه دیدار و روی مسایل مشترک و به‌خصوص روی مبارزه مشترک با مواد مخدر گفتگو نمودند.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در نشستی که با مسئول دفتر هماهنگی بین الوزارتی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد(ملدیکا) و ریاست بررسی مواد مخدر و مسکرات فرانسه داشت چنین گفت: "اتحادیه اروپا و بطور اخص جمهوری فرانسه شرکای استراتیژیک ما در امر مبارزه با موامخدر هستند و افغانستان دهه های جنگ و خشونت را سپری نموده و اکنون نیز در وضعیت بد امنیتی ، کشت کوکنار، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر قرار دارد. آسیب همین خشونت ها و پیامد منفی مواد مخدر سلامت شهروندان اعضای اتحادیه اروپا را به مخاطره قرار داده و این تهدید روز به روز در حال گسترش است. قاچاقبران رحمی بر زنان، کودکان ، جوانان اعم از پسر و دختر ندارند همه را معتاد به موادمخدر ساخته اند. قشر جوان را که ستون فقرات جامعه بین المللی را تشکیل میدهند به یک نسل وابسته و بیکاره مبدل کرده اند."

وی گسترش اعتیاد را در کنار سایر تهدید های بین المللی نظیر تروریزم، شیوع امراض ساری، فقر اقتصادی و تغیرات جوی از جمله تهدیدهای اساسی جهان بشریت عنوان کرد که سلامت انسانها را در کره زمین به خطر جدی مواجه کرده و از کشور فرانسه خواست تا در امر مبارزه با کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر، افغانستان را همکاری نماید.

خانم عظیمی در این سفر، با کریستف بولین مسئول ارتباطا خارجه وزارت صحت عامه، بیغ بیلو مسئول جلوگیری از اضرار مواد مخدر و دیگر مسئولین دولتی فرانسه دیدار و روی مسایل مشترک صحبت نمودند.

مسئولان نهادهای مبارزه با مواد مخدر وصحت دولت جمهوری فرانسه، در خصوص مبارزه مشترک با مواد مخدر به وزیر مبارزه با مواد مخدر، وعده سپردند و تعهد کردند تا در امر مبارزه با مواد مخدر از هیچ نوع همکاری دریغ نورزند.

قابل یادآوری است که این سفر به تاریخ 14 الی 19 ماه عقرب 1396 سال جاری انجام شده است.