برگزاری برنامه گفتنمان ملی علیه مواد مخدر

برگزاری برنامه گفتمان ملی علیه مواد مخدر

2 دلو 1396

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نشستی را تحت عنوان" گفتمان ملی علیه مواد مخدر به اشتراک اساتید پوهنتون‌ها، صاحب نظران، علما، اهل خبره و نهادهای ذیربط مبارزه علیه مواد مخدر برگزار نمود.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن افتتاح برنامه و خوش‌آمد گویی به اشتراک کننده‌گان گفت: پدیده مواد مخدر امنیت ملی، منطقوی و بین المللی را بیش از یک دهه است که به چالش کشیده است که نگرانی جدی ما بخاطر زیاد شدن معتادین توسط مافیا بخاطر سود بیشتر می‌باشد.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر علاوه نمود: اعتیاد به موا دمخدر یکی از بزرگترین چالش ها در افغانستان است که عوامل گوناگونی از جمله فقر، بیکاری، مهاجرت، کم توجهی خانواده ها و مهترین آن شرایط ناگوار خانوادگی و فرهنگی می باشد و بیشترینه خطر آن متوجه اطفال، زنان و بخصوص جوانان است.

پوهنوال عظیمی افزود: نقش اقشار مختلف جامعه در آگاهی دهی بخاطر پیشگیری از آغشته شدن جوانان خیلی ارزنده می‌باشد که در این راستا زنان، علما، مراکز تعلیمی و تحصیلی از اهمیت زیادی برخوردار اند.

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر گفت: مواد مخدر نه تنها مشکلات بی‌شماری را متوجه افغانستان ساخته بلکه امنیت کشورهای همسایه، منطقه و جهان را نیز به خطر می‌اندازد چون بزرگترین تمویل کننده تروریزم و مافیای بی المللی مواد مخدر است.

خانم عظیمی افزود: با وجود امکانات کم؛ وزارت مبازره علیه موادمخدر به عنوان نهاد رهبری کننده پیشرفت ها و دستآوردهای خوبی در بخش های گوناگون؛ نظیر: آگاهی عامه، کاهش تقاضا، معیشت بدیل و سایر بخش ها داشته اما این فعالیت‌ها با توجه به گستردگی معضل مواد مخدر در افغانستان بسنده نبوده و نیاز به بسیج ملی و جهانی علیه این پدیده بیشتر از هر زمان دیگر می رود که ما خواهان توجه جدی مردم افغانستان و همکاران بین المللی می‌باشیم.

لالی حمیدزی نماینده مردم کندهار و رییس کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر شورای ملی نیز طی سخنانی از تغیرات و تعدیلات که در قانون جدید مبارزه علیه مواد مخدر آمده است به تفصیل صحبت نموده ابراز امیدواری نمود که تا اندازه زیادی مشکلات گذشته را قانون جدید مبارزه علیه مواد مخدر رفع نماید.

آقای لالی علاوه نمود: همانطوری که جامعه جهانی با سه شعار مبارزه علیه تروریسم، موادمخدر و ایجاد زمینه ها بخاطر حکومت داری خوب آمده است به آن عمل نماید چنانچه علیه تروریسم هزینه میکند مواد مخدر را نیز جدی بگیرد و بخش های تنفیذی این نهاد بخصوص قطعه خاص مبازه علیه مواد مخدر را که لغو نموده اند باید دوباره فعال سازند.

بایدگفت که ضمن ارایه پریزنتیشن از کارکردها، مشکلات و خواست های وزارت مبارزه علیه موادمخدر گفتمانی در سه بخش تنفیذقانون، معیشت بدیل، کاهش تقاضا و آگاهی عامه با اشتراک صاحب نظران راه اندازی شده و مشکلات و راه حل‌ها به بحث گرفته شد که در نتیجه بعد از بررسی چالش‌ها؛ پیشنهادات شان ازدیاد تشکیل، تسلیح و تجیهیز بخش های تنفیذی، جلب حمایت جامعه جهانی بخاطر ساختن یک استراتیژی جهانی علیه مواد مخدر، تقویت کشت های بدیل با حمایت مالی و تخنیکی برای دهاقین، تقویت برنامه‌های آگاهی دهی با بسیج ساختن تمام اقشار جامعه، ایجاد مصروفیت های سالم از جمله ورزش برای جوانان، تلاش بخاطر ایجاد اشتغال  و در کل ایجاد انگیزه بخاطر سهم گرفتن داوطلبانه مردم در امر مبارزه علیه موادمخدر که از وظایف اساسی حکومت بخصوص وزارت مبارزه علیه مواد مخدر عنوان شد.

قابل یادآوری است که این برنامه بتاریخ اول دلو سال 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر، سیدفیصل حسینی معین و جمعی از روسا و کارمندان وزارت مبارزه علیه موادمخدر، حمیدلالی نماینده و مسوول کمیسیون مبارزه علیه موادمخدر شورای ملی، نماینده گان اداره های مختلف حکومت، اساتید پوهنتون‌ها، صاحب‌نظران، علما، زنان، اعضای جامعه مدنی و فعالان رسانه ای در هوتل کابل استار شهر کابل برگزار گردید.