دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با سفیر بریتانیا

دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با سفیر بریتانیا

14 جوزا 1397

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با نیکولاس کی سفیر بریتانیا دیدار و روی موضوعات مبارزه علیه مواد مخدر صحبت نمودند.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمدگویی به سفیر بریتانیا، گفت: مواد مخدر یک چالش جهانی بوده و مبارزه علیه آن نیازمند همکاری و مبارزه جهانی بخصوص همکاری کشورهایی، چون بریتانیا می­باشد.

ایشان ضمن یادآوری از تصویب قانون جدید مبارزه علیه مواد مخدر و پالیسی ساز بودن این وزارت از اسناد  دیگر که به اساس آن فعالیت ها و دستآوردهای این اداره تنظیم می­گردد نیز یاد آوری نمود.

پوهنوال عظیمی از سفیر بریتانیا خواست تا دولت بریتانیا مانند گذشته در بخش های تنفیذقانون، کاهش تقاضا، معیشت بدیل، آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت؛ کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را همکاری نمایند.

نیکولاس کئ سفیر بریتانیا در افغانستان، گفت: بریتانیا با در نظر داشت جدی بودن مشکل مواد مخدر، از قبل در بخش های مختلف مثل تنفیذقانون و تبادل اطلاعات استخباراتی با دولت افغانستان همکاری داشته است.

سفیر بریتانیا ابراز داشت: جلوگیری از تطهیر پول و همکاری در بخش تقویت برنامه میثاق شهروندی، تطبیق برنامه­های معیشت بدیل و کاهش تقاضا با اداره مربوطه از گذشته وجود داشته و بریتانیا بر تقویت این دوستی و همکاری مصمم می باشد.

قابل یادآوری است که این ملاقات به تاریخ ۱۵ جوزا ۱۳۹۷ خورشیدی در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انجام شد.