برگزرای برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر در مساجد کابل

برگزرای برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر در مساجد کابل

20 اسد 1397

آمریت علمای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را در مسجد ابراهیم خیلیل الله واقع ناحیه پانزدهم شهر کابل برگزار نمود.

امام مسجد یادشده  پیرامون حرمت مواد مخدر از دیگاه قرآن و سنت صحبت های همه جانبه نموده و از مردم خواستند تا با مبارزه علیه موادمخدر دین ایمانی و اسلامی خود را ادا نمایند.

این برنامه روز جمعه به تاریخ 19 اسد سال 1397 خورشیدی به اشتراک  حشمت الله حقیق آمر علمای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، امام مسجد ابراهیم خلیل الله و 600 تن از نمازگزاران برگزار گردید.