دیدار وزیر مبارزعلیه مواد مخدر با رییس UNODC

دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با رییسUNODC

13 سنبله 1397

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر طی دیداری با رییس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(UNODC) روی موضوعات مختلف مبارزه علیه مواد مخدر صحبت نمودند.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمد گویی، گفت: مواد مخدر به عنوان یک پدیده شوم، بزرگترین چالش و یکی از منابع مهم تمویل تروریزم در افغانستان، سلامتی و امنیت کشور را تهدید می­نماید که مبارزه با آن باید در اولویت قرار گیرد.

آقای کولهون از برگزاری کنفرانس های منطقوی و فرامنطقوی در آینده نزدیک خبر داده، گفت: در برگزاری این کنفرانس­ها رییس جمهور افغانستان و سرمنشی سازمان ملل نیز در جریان قرار می­گیرند و روی موضوعات مواد مخدر و راه­های مبارزه با آن بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت

این  دیدار به تاریخ 13 سنبله 1397 با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و مارک کولهون رئیس اداری میارزه با موادمخدر و جرایم سارمان ملل متحد در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار گردید.