افتتاح تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پنجشیر

افتتاح تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پنجشیر

28 سنبله 1397

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر طی سفر رسمی­ای به ولایت پنجشیر تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه موادمخدر این ولایت را افتتاح نمود.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر در محفلِ که به همین مناسبت در پنجشیر برگزار گردیده بود گفت: مواد مخدر یکی از مشکلاتِ بزرگی است که جامعه افغانستان را فراگرفته اما جای افتخار است که ولایت پنجشیر در کنار همه خوبی ها افتخار عاری بودن از کشت کوکنار را دارد.

پوهنوال عظیمی افزود: پنجشیر بخاطر عاری بودن از کشت کوکنار، بیشترین پروژه ها را به خود اختصاص داده و امروز شاهد افتتاح تعمیراداری ریاست مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت که کارش قبلن شروع شده بود و در دو منزل به شکل پُخته و اساسی ساخته شده است؛ هستیم

کمالُ الدین نظامی والی پنجشیر و قاضی راحِله سلیم نماینده مردم پنجشیر در مجلس از دیگر سخنرانانی بودند که ضمن سپاس¬گذاری از کارکردهای وزیر مبارزه علیه مواد مخدر خواهان توجه بیشتر ایشان به این ولایت پنجشیر، شدند.

باید گفت که از آغاز برنامه تقدیر از اجراآت خوب تا اکنون پروژه های زیادی به ارزش قریب به 330 میلیون افغانی در ولایت پنجشیر تطبیق گردیده است که شامل تعمیر مکتب¬ها، مراکز صحی، کانالهای آبیاری و تعمیر اداری می باشد.

قابل یادآوری است که این برنامه به تاریخ 27 سنبله سال 1397 خورشیدی به اشتراک وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و هییت همراهشان، کمال الدین نظامی والی، قاضی راحِله سلیم نماینده مردم و جمعی از روسا و مسوولین ولایت پنجشیر در این ولایت برگزار شد