دیدار نماینده چین با وزیر مبارزه علیه موادمخدر

دیدار نماینده چین با وزیر مبارزه علیه موادمخدر
3 میزان 1397
سر قنسل پولیس چین طی دیداری با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر روی موضوعات مختلف مبارزه علیه مواد مخدر دیدار و گفتگو نمودند.
پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمدگویی گفتند: مواد مخدر یک پدیده شوم است که تمام جامعه بشری را در بر گرفته است.
ایشان گفتند که کشور چین در تمام ساحات بخصوص مبارزه علیه مواد مخدر کمک های شایانی نموده که ضمن سپاسگذاری خواهان همکاری بیشتر کشور دوست در عرصه های گوناگون بخصوص مبارزه علیه مواد مخدر هستیم.
یانگ دونگ وی سر قنسل پولیس چین گفتند: کشور چین نه تنها با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بلکه با دیگر ادارات افغانستان همیشه در بخش مبارزه علیه موادمخدر، امنیت و دیگر عرصه ها همکاری کرده و همکاری خواهندنمود.
ایشان در بخش های آگاهی عامه، تنفیذقانون، معیشت بدیل و ارتقای ظرفیت وعده همکاری نمودند.
این دیدرا به تاریخ 3 میزان سال 1397 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و یانگ دونگ وی سر قنسل پولیس چین صورت گرفت.