جمع آوری 300 معتاد بی سرپناه از شهر کابل

جمع آوری 300 معتاد بی سرپناه از شهر کابل

22میزان1397

ریاست کاهش تقاضا وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در همکاری و هماهنگی با وزارت صحت عامه، کار و اموراجتماعی و معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، 300 تن از معتادین بی سرپناه را از شهر کابل به منظور تداوی جمع­آوری نمود.

این معتادین از ساحه تپه شهرک طلایی واقع کارته نو شهر کابل جمع آوری و جهت تداوی به مرکز ملی تداوی معتادین (1000 بستر ابن سینا) انتقال داده شد.

این کمپاین به دنبال کمپاین های گذشته اداره های یاد شده است که معتادین بعد از تداوی به مرکز ملی آموزش های فنی و حرفوی امید معرفی شده و بعد از آموزش حرفه دوباره به جامعه و بازار کار باز می­گردند.

قابل یادآوری است که کمپاین جمع‌آوری یاد شده به تاریخ 22 میزان سال 1397 خورشیدی به اشتراک نمایندَگان وزارت های مبارزه علیه مواد مخدر، صحت عامه، کارو اموراجتماعی، شهدا و معلولین، مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کابل و حوزه مربوطه در در تپه شهرک طلایی کارته نو شهر کابل انجام یافت.