برگزاری برنامه مشارکت زنان در امر مبارزه علیه مواد مخدر در پوهنتون کابل

برگزاری برنامه مشارکت زنان در امر مبارزه علیه مواد مخدر در پوهنتون کابل
12 عقرب 1397
وزارت مبارزه علیه موادمخدر در هماهنگی با پوهنتون کابل برنامه مشارکت زنان در امر مبارزه علیه موادمخدر را در تالار پوهنڅی علوم اجتماعی این پوهنتون برگزار نمود.
این برنامه با اشتراک پوهاند سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه موادمخدر، عادله راز معین وزارت امور خارجه، احمد سیر مهجور معین وزارت تحصیلات عالی، حمیدالله فاروقی وزیرمشاور مقام عالی ریاست جمهوری و رییس پوهنتون کابل، غلام فاروق عبدالله رییس و جمعی از استادان و محصلین پوهنڅی علوم اجتماعی در پوهنتون کابل برگزار گردید.
نخست پوهاند سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمدگویی به اشتراک کنندَگان، گفت: موادمخدر یک سونامی خاموش است که تمام ابعاد زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است.
پوهاند عظیمی گفت: در سلسله نشست ها و برنامه ها با اقشار مختلف جامعه، اینبار خواستیم تا از مشوره‌ها و نظریات خوب اساتید و مراکز اکادمیک کشور استفاده نموده و یکجا با آنان علیه این پدیده مبارزه نماییم.
خانم عظیمی افزود: افغانستان در کنار فقر، جهل، جنگ و تروریزم قربانی موادمخدر نیز است و این موضوع طی اسناد و شواهدِ در کنفرانس های ملی و بین المللی ارایه شده است؛ مبارزه علیه موادمخدر نیاز به بسیج ملی و بین الملی دارد که تلاش های زیادی در این راستا صورت گرفته است.
پوهاند عظیمی علاوه نمود: بیشتر از سه میلیون استفاده کننده و معتاد به موادمخدر در افغانستان وجود دارد که در این میان تعداد زیادی زنان و کودکان است؛ همانگونه که زنان در عرصه های مختلف نقش بزرگی در پیشرفت و پویایی جامعه دارند، در راستای مبارزه علیه موادمخدر نیز میتوانند نقش کلیدی را در خانواده ها و جامعه بازی نمایند.
داکتر احمد سیر مهجور معین وزارت تحصیلات عالی، عادله راز معین وزارت خارجه، حمید الله فاروقی رییس پوهنتون کابل و وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور تحصیلات عالی و غلام فاروق عبدالله رییس و معروفه شینوار استاد پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل از دیگر سخنرانان محفل بودند که ضمن صحبت در مورد نقش زنان در امر مبارزه علیه مواد مخدر و وعده ایجاد دیپارتمنت مبارزه علیه مواد مخدر در پوهنتون کابل وعده همکاری همه جانبه نمودند.
قابل یادآوری است که این برنامه به تاریخ 12 عقرب سال 1397 خورشیدی به اشتراک پوهاند سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه موادمخدر، عادله راز معین وزارت امور خارجه، احمد سیر مهجور معین وزارت تحصیلات عالی، حمیدالله فاروقی وزیرمشاور ریاست جمهوری و رییس پوهنتون کابل، غلام فاروق عبدالله رییس و جمعی از استادان و محصلین پوهنڅی علوم اجتماعی در پوهنتون کابل برگزار گردید.