اعلان گزارش سروی کشت کوکنار و تولید تریاک افغانستان در سال 1397

اعلان گزارش سروی کشت کوکنار و تولید تریاک افغانستان در سال 1397

28 عقرب 1397

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی با معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در کابل، گزارش سروی کشت کوکنار و تولید تریاک افغانستان در سال 1397خورشیدی را اعلان کرد.

براساس این گزارش، ساحات تحت کشت حدود 263000 هکتار زمین تخیمین شده که نسبت به سال پار، 20 درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تولید تریاک در سال 1397، حدود 6400 تن تخمین شده و نسبت به سال 1396خ (که 9000 متریک تن تولید گردیده بود)، کاهش داشته است.

پوهاند سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر - در کنفرانس خبری‌ای - به رسانه‌ها گفت که کاهش در کشت و تولید مواد مخدر در سال 1397خ. تحت عوامل متعددی از جمله خشک‌سالی و هماهنگی قوی میان نهادهای ذیربط و مخصوصا اداره‌های تنفیذی در راستای محو مزارع کوکنار و از بین بردن فابریکه‌های تولید مواد مخدر به‌وجود آمده است.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افزود: مواد مخدر، یکی از چالش‌های بزرگ ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده و همانطوری که مبارزه با شبکه‌های هراس‌افگن نیاز به مبارزه‌ی همگانی در سطح ملی و فراملی دارد، مبارزه با مواد مخدر نیز مستلزم اقدامات مشترک در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است.

خانم عظیمی، ضمن بیان تعهد حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با مواد مخدر، از تمامی کشورهای منطقه و جهان خواست تا در امر از بین بردن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از ورود و صدور موادهای پیش‌ساز کیماوی و محموله‌های حاوی مواد مخدر با دولت افغانستان همکاری کنند.

لوی‌پاسوال خلیل بختیار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله نیز ضمن بیان دستاوردهای این معینیت در راستای مبارزه با مواد مخدر، گفت که معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله بر اساس استراتیژی چهارساله وزارت امور داخله، قانون مبارزه با مواد مخدر و پلان عمل مبارزه با مواد مخدر (1394 – 1398) مبارزه پیگیری در امر مبارزه با مواد مخدر داشته که به این دستاوردهای عمده نایل آمده است: 1) عملیات‌های اجرا شده به تعداد 3074 عملیات که 30 درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد؛ 2) افراد دستگیر شده در جرایم مرتبط با مواد مخدر، به تعداد 3527 نفر که حدود 32 درصد افزایش را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

آقای بختیار افزود که در سال 1397، به مقدار 315.661 تن مواد مخدر کشف و ضبط گردیده که نسبت به سال گذشته، 26 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله گفت: تابلیت «ک» که یکی از تابلیت‌های روان‌گردان است و تعدادی از هموطنان ما نیز به استفاده از آن معتاد شده‌اند، در سال 1397، به تعداد 22145 قرص از مناطق مختلف کشور کشف و ضبط شده است.

همچنین، در سال 1397، به تعداد 317 میل اسلحه، 527 عراده وسایط نقلیه، 3424 سیت مبایل، 10 پایه مخابره، 40هزار فیر مهمات مختلف النوع دیگر توسط معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله از نزد قاچاقبران کشف و ضبط شده است.

به گفته‌ی آقای بختیار، در سال جاری، به تعداد 30 باب لابراتوار پروسس مواد مخدر، 8 باب ذخبره‌گاه مواد مخدر، 7 باب کارخانه‌ی تولید مشروبات الکولی، 3 باب کارخانه‌ی ماین‌سازی مخالفین مسلح دولت، 2 باب مخفی‌گاه سلاح و مهمات طالبان، 1 باب مرکز سوق و اداره‌ی طالبان و 1 باب محکمه‌ی طالبان توسط پولیس مبارزه با مواد مخدر این معینیت منهدم شده است.

مارک کولهون رئیس اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در کابل نیز ضمن بیان عوامل جانبی کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک گفت: خشکسالی‌های اخیر در نقاط مختلف افغانستان، یکی از عوامل اصلی کاهش کشت کوکنار و قیمت تریاک در سال جاری (1397/2018) بوده است.

وی همچنان افزود که هماهنگی قوی میان نهادهای ذیربط در امر مبارزه با مواد مخدر نیز در کاهش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نقش برازنده‌ای داشته است.

کولهون، گفت که کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان هنوز هم در رده‌ی دوم در جهان قرار دارد که تا کنون به ثبت رسیده و این، یک تهدید بزرگ برای ثبات و امنیت منطقه و جهان بوده و در بخش صحی، تهدیدی است برای کشورهای دریافت‌کننده‌ی آن.

این در حالی است که کشت کوکنار در سال 1396/2017م، به 328000 هکتار زمین و تولید تریاک به 9000 متریک تن می‌رسید که خوشبختانه در سال 1397/2018م، کشت کوکنار به 263000 هکتار و تولید تریاک به 6400 متریک تن رسیده است. یعنی، این ارقام نسبت به سال قبلی، در عرصه‌ی کشت کوکنار، 20درصد کاهش و در بخش تولید تریاک، حدود 29 درصد کاهش را نشان می‌دهد.