امضای تفاهم نامه بخاطر ارتقای ظرفیت بخش های مالی و تخنیکی وزارت

سید فیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تفاهم‌نامه ارتقای ظرفیت بخش های مالی، تخنیکی، گزارش دهی در بخش پالیسی و چگونگی مدیریت بُحران را با شرکت ( Afghanistan Holding Group) امضا نمود.

معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر این تفاهم‌نامه را در رفع نواقص بخش های مالی، تدارکات و گزارش دهی در بخش پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مهم و ارزنده توصیف نمود.

ایشان علاوه نمود: امید با تطبیق این برنامه بتوانیم به استندرد های موجود در این بخش رسیده و یک سیستم پاسخگو، معیاری و دقیق مالی و تخنیکی داشته باشیم و بخوبی از پسِ ایجاد ظرفیت سازی در این بخش ها برآییم.

 همچنان معین مالی و اداری امضای این نوع تفاهم نامه ها و تطبیق اینگونه برنامه ها را توجه روی بهتر شدن کیفیت بخش های مالی و تخنیکی ادارات افغانستان بیان نمود.

مسوول موسسه (Holding Group) از امضای تفاهم نامه با چندین اداره دیگر افغانستان نیز خبر داده وعده سپرد که بخاطر تحقق اهداف برنامه مذکور تلاش همه جانبه خواهد کرد.

این در حالیست که چندی قبل تفاهم نامه ارتقای ظرفیت در بخش آموزش زبان انگلیسی و کمپیوتر برای کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با موسسه انکشاف پایدار(OFSD) که توسط برنامه INL سفارت ایالات متحده امریکا تمویل میگردید به امضا رسیده بود.

قابل یادآوری است که تفاهم‌نامه تطبیق این برنامه ارتقای ظرفیت که از سوی بخش INL  سفارت ایالات متحده امریکا تمویل و توسط شرکت متذکره عملی میگردد،  به تاریخ 7 جدی سال 1395 خورشیدی در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر امضا شد.