دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با سفیر هند در افغانستان

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با من پریت وهرا سفیر هند در افغانستان  دیدار و روی همکاری ها در خصوص آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر، ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و ایجاد شلتر ها برای معتادان مواد مخدر ، گفتگو نمود.

در این دیدار، داوود ضیا رییس دفتر، محمد حنیف دانشیار سخنگو ورییس اطلاعات وارتباط عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز حضور داشتند.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن سپاسگزاری از همکاریهای کشورهند در افغانستان سال نو میلادی را تبریک گفت و آرزوی سال صلح، دوستی وبدور از هرنوع خشونت ودحشت را از بارگاه خداوند تمنا نمود.

بانو عظیمی از دوستی دیرینه افغانستان و هند یاد آوری نموده گفت: بسیار مهم  است که دوستی دو کشور ادامه یابد و مناسبات عمیق تر گردد، افغانستان وهند دو کشور است که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی کاملن بی آلایش ونزدیک است.

بانو عظیمی افغانستان را قربانی معضل مواد مخدر خوانده افزود: مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری های جدی و همه جانبه کشورهای منطقه و جهان است چون موجودیت این پدیده آرامی و سلامتی منطقه وجهان را به مخاطره می‌اندازد.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر از کشور هند خواستار حمایت های این کشور در خصوص برنامه های آگاهی دهی، ارتقا ظرفیت کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، برگزاری ترینینگ های کوتاه مدت جهت ظرفیت سازی منابع بشری وهمکاری در خصوص ایجاد شلترها در فصل زمستان برای معتادان بی سرپنا شد.

آقای من پریت وهرا سفیر هند در افغانستان ضمن قدر دانی از تلاشهای وزیر مبارزه علیه مواد مخدردر خصوص هماهنگی منطقوی در مبارزه علیه مواد مخدر گفت: شما مسوولیت بسیار مهم را به عهده دارید، ارتباط مواد مخدر با دیگر جرایم مانند تروریزم  بسیار عمیق است، در بسیار از کشور ها هیرویین وانواع مواد مخدر تولید و استفاده میگردد اما در افغانستان این معضل بسیار پیچیده است و ارتباط با موضوعات مختلف میگیرد که مبارزه را با این پدیده شوم سخت تر  میسازد.

سفیر هند از کشور پیرو نام برد وافزود: من در آن کشور سفیر بودم، مشکل مواد مخدر وجود داشت اما در آنجا تروریزم به اندازه افغانستان وجود ندارد ودولت توان کنترول را بالای این مشکل داشت، بر عکس در افغانستان در ساحات که کنترول دولت بطور کامل وجود ندارد وقانون تطبیق نمیگردد مشکل مواد مخدر عمیق است.

سفیر هند یاد آور شد که: در روز های نزدیک تعداد از قاچاقبران که میخواستند مواد مخدر را به هند انتقال دهند توسط مسوولین مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان دستگیر شد و از حکومت افغانستان خصوصن از مسوولین مبارزه علیه مواد مخدر سپاسگزاری نمود.

 سفیرهند در خصوص همکاری در راستای مبارزه علیه مواد مخدر افزود: ما به همکاری بیشتر علاقمند هستیم و از وزیر مبارزه علیه مواد مخدر خواست تمام پیشنهاد های این وزارت را رسمن با سفارت هند شریک سازند.

همچنان آقای من پریت وهرا سفیر هند از وزیر مبارزه علیه مواد مخدر دعوت به عمل آورد تا در یک نشست مهم که در راستای مبارزه علیه مواد مخدر در هند برگزار میشود حضور یابد.