دیدار معاون سرمُنشی سازمان ملل متحد با وزیرمبارزه علیه مواد مخدر

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبازه علیه مواد مخدر با آقای جان پال لوبردی معاون سرمنشی و مسوول مبارزه علیه تروریسم سازمان ملل متحد دیدار و در رابطه با موضوع ارتباط مواد مخدر با جنایات سازمان یافته و تروریسم، گفتگو نمود.

نخست وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش‌آمدگویی به معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت: ارتباط تروریسم و مواد مخدر برای همگان معلوم است که امروز این دو پدیده دو مشکل عمده جهان است و مبارزه با این دو پدیده مسوولیت مشترک تمام جهان بخاطر فراهم سازی زنده‌گی راحت است که باید تروریسم و عامل آن که عبارت از مواد مخدر است را از بین ببرند.

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر علاوه نمود: این درست است که افغانستان در بخش کشت موادمخدر با مشکل کلان مواجه است اما کشورهای زیادی دیگری است که در ابعاد گوناگون این تجارت سیاه؛ مثل ترافیک، پروسِس، تقاضا و سایر بخش ها دچار مشکل اند و نیازمند پلان جهانی در این خصوص بخاطر از بین بردن این مُعضل جهانی می‌باشیم.

ایشان علاوه نمود: در حقیقت تلاش ها، به‌خصوص تلاش های سازمان ملل در بُعد های مختلف از جمله تروریسم و مبارزه با مواد مخدر جریان داشته و تمام کنوانسیون‌ها و پروتوکول‌های که تا هنوز امضا شده است، افغانستان به آنها پای‌بند و متعهد بوده است و در ماده هفتم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعهُد خود را مبنی بر رعایت حقوق بشر، منشورسازمان ملل و سایر اسناد بین المللی ابراز داشته است که با دفتر های مختلف سازمان ملل متحد بخصوص بخش مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم این سازمان (UNODC) ارتباط تنگاتنگ داریم.

پوهنوال عظیمی در مورد پلان ملی عمل مبازه علیه مواد مخدر معلومات داده گفت: در این پلان برعلاوه مشخص شدن وظایف نهادهای داخلی، زمینه های همکاری و مسوولیت های نهادهای بین المللی نیز تعریف شده است.

 وی از معاون سرمنشی سازمان ملل متحد خواست تا تمام برنامه های ایشان در راستای هماهنگی، تقویت و عملی شدن این پلان طرح شود.

جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در خصوص ارتباط تروریسم با مواد مخدر صحبت نموده گفت: در تمام مناطقی که جنگ و طالبان است، تروریستان ده فیصد عُشر از عایدات مواد مخدر می‌گیرند؛ ملامنصور رهبر پیشین طالبان از بزرگترین قاچاقبران مواد مخدر بود و از همه مهم‌تر آیا این همه پول مواد مخدر که سالانه در حدود هفتاد ملیارد دالر میشود،  چگونه، توسط کی‌ها و به کجا میرود؟

  آقای جان پال لوبردی معاون سرمنشی و مسوول بخش مبارزه علیه تروریزم سازمان ملل متحد میگویند: مثله مواد مخدر، تروریزم و ارتباط ان یک بخش خیلی اساسی کار ما را تشکیل میدهد که بدون شک مواد مخدر و قاچاق آن ارتباط تنگاتنگ با جنایات سازمان یافته دارد.

ایشان علاوه نمودن: مواد مخدر محرک ترورزم است، تروریسم را تحریک میکند؛ تاکید من روی ارتباط تروریسم و مواد مخدر است و باید به دنیا گفته شود که این دو پدیده شوم چقدر ارتباط تنگاتنگ با همدیگر دارند، برخی از کشورها هنوز هم متقاعد نمی‌شوند که مواد مخدر و ترریسم با هم ارتباط داشته و خطر آن خیلی بزرگ می‌باشد.

معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفت: با درنظرداشت مسوولیتی که ما داریم بدون شک در راستای مبارزه علیه مواد مخدر و ارتباط آن با تروریسم و اینکه مواد مخدر یکی از منابع مهم تمویل تروریسم بین المللی است، کمک همه‌جانبه خواهیم نمود و این همه صحبت هایی را که اینجا شده طی یک گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارایه خواهم نمود.

قابل یادآوری است که این نشست به تاریخ 13 دلو سال 1395 خورشیدی به اشترک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، جان پال لوبردی معاون سرمنشی و مسوول بخش مبارزه علیه تروریسم سازمان ملل متحد و جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این وزارت صورت گرفت.