دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با سفیر آمریکا در کابل

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با هوگولارِنس سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در افغانستان دیدار و روی موضوعات مختلف مبارزه با مواد مخدر و همکاری های ایالات متحده در این عرصه با دولت افغانستان، گفتگو نمود.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش‌آمد گویی به سفیر آمریکا گفت: ما از ایالات متحده آمریکا که در تمام عرصه ها مخصوصن در عرصه مبارزه با مواد مخدر با دولت جمهوری اسلامی افغانستان همکاری نموده اند، اظهار سپاس و امتنان می‌نماییم.
پوهنوال عظیمی با بیان نمودن تعهد جدی حکومت وحدت ملی در قبال مبارزه علیه مواد مخدر و پای‌بند بودن دولت افغانستان به کنوانسیون های بین المللی، علاوه نمود: وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از دولت آمریکا به سرپرستی آقای ترامپ متوقع است تا در راستای مبارزه با مواد مخدر که یکی از منابع مهم تمویل تروریسم در جهان است، دولت افغانستان، به‌خصوص وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را تنها نگذاشته و کوشش نماید تا حمایت کشورهای دیگر جهان را نیز در این راستا جلب نماید.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با یادآوری از ساختن پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر که یکی از دستاوردهای مهم این وزارت طی دو سال اخیر است، گفت: در پلان عمل مسوولیت ها و عمل‌کردهای تمام ادارات داخلی مشخص گردیده است.
پوهنوال عظیمی علاوه نمود: وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هفته ای را بنام هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر وارد تقویم کشور نموده است و تلاش ها جریان دارد تا این هفته در تقویم جهانی نیز شامل گردد.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر گفت: بخاطر داشتن جهان سالم و دنیای عاری از مواد مخدر و خشونت، ما متوقع هستیم تا ایالات متحده آمریکاه دولت افغانستان را یاری نماید.
آقای هوگولارِنس سفیر کبیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان ضمن مفید خواندن پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر، گفت: ما میدانیم که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تنها مسوولیت هماهنگی و پالیسی سازی را به عهده دارد و مسوولیت اجرایی به‌عهده نهادهای دیگر است اما تنها نگرانی ما بخاطر کم بودن فیصدی محو مزارع کوکنار در سال گزشته بوده است.
سفیر آمریکا کوکنار را یکی از منابع مهم تمویل تروریسم عنوان نموده گفت: اگر ما بتوانیم کوکنار را محو نماییم در حقیقت مافیای مواد مخدر که زندگی مردم و اطفال را تباه می‌سازند و تروریسم که یگانه تهدید بزرگ امنیتی برای جهان شده است را از بین برده ایم.
سفیر آمریکا ضمن یادآوری از کمک های اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ایالات متحده (
INL) گفت: کوشش شود تا برنامه های آگاهی عامه بصورت عام تطبیق گردد تا عموم مردم در گوشه و کنار افغانستان از اضرار مواد مخدر آگاهی حاصل نمایند.
آقای هوگولارِنس علاوه نمود: خوشحال هستم از اینکه در پُست وزارت مبارزه علیه مواد مخدر یک خانم کار می‌نماید و این نشانه تغییراتی است که طی 15 سال اخیر در افغانستان رونما گردیده است.
قابل یادآوری است که این دیدار بتاریخ 14 دلو 1395 با اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، هوگو لارِنس سفیر کبیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، سید فیصل حسینی و جاوید احمد قایم معینان مالی-اداری و پالیسی-هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، رییس اداره (
INL) و محمد داود ضیا رییس دفتر مقام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این وزارت صورت گرفت.