برگزاری جلسه تخریب مزارع کوکنار

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جلسه گروپ کاری محو مزارع کوکنار را با اشتراک تمام اداره‌های نظامی و مُلکی مربوطه برگزار نمود.

جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر که ریاست جلسه را به عهده داشت، گفت: مطابق پلان باید برنامه تخریب در ساحات پلان شده با جدیت عملی شود، هر لحظه باید از پیشرفت کار باخبر باشیم و بطور دقیق توانایی‌ها و ناتوانایی‌های خود را گزارش دهیم تا در رفع موانع، به‌موقع و همه جانبه عمل شود.

معین پالیسی گفت: بهتر است که از کلمه تعهد داریم دیگر استفاده نشود چون زمان گفتن آن گذشته است و حالا رییس جمهور افغانستان هر لحظه گزارش پیشرفت کار را می‌خواهد.

آقای قایم علاوه نمود: تمام اداراتِ مسوول در تخریب، در ساخت پلان محو مزارع کوکنار شریک بوده و امضا کرده اند، باید همان زمان با استناد به واقعیت ها، همه مشکلات و توانایی ها تذکر داده میشد و حالا هم ما به عنوان یک داره رهبری کننده و هماهنگ کننده مبارزه علیه مواد مخدر نتیجه قاطع بخاطر پاسخگویی می‌خواهیم.

روسای سروی و امورولایات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مورد وضعیت مواد مخدر، پروسه تخریب و آماده‌گی های ولایات را در این خصوص به جلسه معلومات داده که مسوولین یک تعداد از ولایات خواهان همکاری نیروهای اردوی ملی شده اند.

نماینده‌گان اداره مستقل ارگانهای محل، وزارت دفاع ملی، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و نماینده دفتر INL نیز از پیشرفت ها و چالش ها به جلسه معلومات داده و با در نظرداشت توانایی ها ابراز آماده‌گی نمودند.

باید گفت که در ولایات نیمروز پروسه محو مزارع کوکنار عملن آغاز گردیده و عنقریب در ولایات کندهار، زابُل، هلمند، ننگرهار و ارزگان نیز این پروسه آغاز خواهد شد.

قابل یادآوری است که این جلسه به تاریخ 22 حوت 1395 خورشیدی به اشتراک نماینده گان اداره های یاد شده در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار گردید.