برگزاری گردهمایی تقویت مشارکت زنان علیه مواد مخدر

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گردهمایی‌ای را تحت عنوان تقویت مشارکت زنان علیه مواد مخدر و گرامی‌داشت از هشتم مارچ ( روز جهانی هبستگی زنان) برگزار نمود.
پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن تبریک گفتن این روز به تمام زنان جهان بخصوص زنان افغانستان گفت: باآنکه طی چند سال گذشته، زنان تلاش زیادی نموده اند اما باآن هم به جایگاه که باید برسند نرسیده اند پس نیاز به تلاش بیشتر است.
ایشان علاوه نمود: دولت متعهد به حمایت از زنان می باشد که موجودیت زنان در سطوح مختلف تصمیم گیری نمایانگر تثبیت ادعای ما است که این امر با موجودیت قانون اساسی ایده آل که در منطقه بی نظیر است، ضمانت می‌گردد.
پوهنوال عظیمی گفت: طی جهاردهه گذشته و فعلن زنان مشکلات زیادی را متحمل شده اند که خودشان با توانمندی های خود آن‌را حل نموده اند و بنابراین واجد جایگاه به مراتب بزرگتر از اینها اند.
بی بی گل غنی بانوی نخست کشور در پیام ویدیویی که پخش شد، هشتم مارچ را به تمام زنان تبریک گفته، زنان را معماران صلح عنوان نمود و از کسانی که با دامن زدن به مسایل زبانی، سَمتی، قومی و مذهبی سبب ناامنی و صدمه به روند نوسازی و آرامش مردم می‌گردند خواست تا با گفتگو مشکلات خود را حل نمایند.
بانوی نخست کشور در پیامش علاوه نمود: ما همگی مسوولیت ایمانی و وجدانی داریم تا در رابطه به زنان، مهربان باشیم چنانچه آموزه های دین اسلام هم ما را به مهربانی امر نموده است.
مسعوده عمری مشاور معاونیت اول پیام معاون اول ریاست جمهوری را به خوانش گرفت که در آن ضمن تبریکی هشتم مارچ روز همبستگی زنان جهان، اشتراک کننده گان و تمام زنان افغانستان را مورد خطاب قرار داده گفت: در نظام جدید زنان دستآوردهای زیادی دارند اما متاسفانه هنوزهم مشکلات در بخش های گوناگون مثل بخش صحی، آموزشی و سایر بخش ها وجود دارد که دولت در تلاش عملی نمودن برنامه های زیاد در راستای بهبود زنده گی زنان می باشد.
گل مکی صافی مشاور ریاست اجراییه پیام رییس اجراییه افغانستان را قرائت نمود که در این پیام ضمن تبریکی روز جهانی همبستگی جهانی زنان، خطاب به آنان آمده بود: ما شاهد پیشرفت زیاد زنان هستیم که امروز خوشبختانه در سطح عالی تصمیم گیری دولت هم حضور دارند اما با آن هم از مشکلات بی خبر نبوده و با پیشکش برنامه ها در تلاش حل آن می باشیم. البته حمایت از زنان برنامه مشترک دولت افغانستان و جامعه جهانی می باشد که مطابق به آن دولت افغانستان متعهد به آن می باشد.
خانم نسرین اوریاخیل وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین نیز طی سخنانی، یک‌ونیم دهه گذشته را از پردستآوردترین دوره برای زنان خواند.
ایشان گفت: از مشکلات و چالش های که بر سر راه زنان قرار دارد نیز چشم پوشی کرده نمی‌توانیم و هنوز هم زنان با مشکلات زیادی از جمله خدمات صحی، حقوقی و بی‌سوادی که 90 فیصد زنان روستایی از این خدمات محروم اند، گرفتار بوده و بسیاری سیاسیون با استفاده از نام زنان در صدد بهره برداری از نام زن می باشند.
ایشان از راه اندازی برنامه بزرگی در راستای مبارزه با تبعیض جنسیتی و توانمندی اقتصادی زنان یاد نمود که برای ده سال راه اندازی خواهد شد و هشتاد فیصد تمرکز آن بالای زنان روستایی است.
خانم قدریه یزدان پرست از دیگر سخنرانانی بودند که جنبش زنان هر عصر را نیازمند تعین اهداف مطابق همان عصر و محیط گفته و از مقامات زن خواست تا با رسیدن به جایگاه بلند نباید تنها به قوم و زادگاه خود فکرکرده و اهداف بلندی را که بخاطر آن مبارزه کرده اند فراموش نمایند.
بانو مسعوده جلال و خانم ثریا پیکان نیز طی سخنانی به سیاسی فکر کردن و سیاسی شدن زنان تاکید نموده گفتند: رسیدن به مقامات بلند به معنای سیاسی شدن نیست، باید با دانش و اندیشه سیاسی و با طرح برنامه های بزرگ برای زنان، آنها را کمک و دست‌گیری نمود.
پیام وزیرامورزنان نیز به خوانش گرفته شده و سید فیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن تبریکی این روز به حاضرین از رفتار نیک وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با کارمندان این وزارت به عنوان یک مادر یادآوری نمود.
جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی ضمن تبریکی، تحفه‌ای را که به وزیرمبارزه علیه مواد مخدر در نظر گرفته بود اهدا نمود.
قابل یادآوری است که این برنامه به‌تاریخ 21 حوت 1395 خورشیدی با اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، خانم نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، خانم دلبرنظری وزیر امور زنان، مشاورین معاونیت اول ریاست جمهوری، مشاور ریاست اجراییه، مشاورین بانوی نخست، خانم قدریه یزدان پرست کمیشنر حقوق بشر، خانم مسعوده جلال، خانم ثریا پیکان، معینان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت ترانسپورت، جمع زیادی از مدافعین حقوق زن و نهادهای جامعه مدنی در هوتل کابل استار برگزار گردید.