ارایه گزارش سال مالی 1395 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

محمد حنیف دانشیار سخنگو و رئیس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه با مواد مخدر در کنفرانس مشترک سخنگویان اداره مستقل ارگان‌های محلی، وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت اقوام و قبایل و مرکز عدلی و قضایی جرایم مرتبط با مواد مخدر گزارش سال مالی 1395 خورشیدی وزارت مبارزه با مواد مخدر را اعلان کرد.

آقای دانشیار گفت: وزارت مبارزه با مواد مخدر مکلف به پیگیری سه هدف عمدۀ مندرج در پلان عمل ملی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی افغانستان(1394 – 1398) می‌باشد که عبارتند از:

 • کاهش در کشت خشخاش؛
 • کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر؛
 • کاهش تقاضا به مواد مخدر وافزایش ظرفیت تداوی استفاده کنند گان مواد مخدر.

آقای دانشیار کارکردها و دستاوردهای وزارت مبارزه با مواد مخدر را در سال مالی 1395 به شکل آتی ارایه کرد:

 1. کارکردها و دستاوردها در راستای طرح، تنظیم و تطبیق پالیسی‌ها و قوانین:
 • مرور، بازنگری و تعدیل پالیسی‌های(کاهش تقاضا، تنفیذ قانون، معیشت بدیل) و پلان‌های تطبیقی آن در روشنایی قانون و استراتیژی مبارزه با مواد مخدر.
 • طرح نهایی مسوده جدید قانون مبارزه علیه مواد مخدر  و مواد مخدر به منظور مختل‌سازی تجارت مواد مخدر  و ارجاع آن جهت تصویب به شورای ملی که در حدود 90% کار ان پیش رفته است.
 • طرح، تنظیم و تکمیل طی مراحل مسوده طرزالعمل جلوگیری از پول‌شویی و عواید ناشی از قاچاق و فروش مواد مخدر.
 • طرح، تنظیم و طی مراحل مسودۀ چهار مقرره(1-  مقرره تنظیم امور جمع آوری مصرف عواید ناشی از جرایم مواد مخدر؛ 2- مقرره تنظیم امور مراکز حمایوی معتادین؛ 3-  مقرره طرز اجراات داخلی وزارت؛ و 4- طرح و تسوید مقرره اعطای جواز نامه و اجازه نامه مواد مخدر تحت کنترول.
 • مرور و تجدید طرزالعمل تنظیم و کنترول پریکرسرها، مرور وتجدید طرزالعمل داخلی کمیته، تجدید طرزالعمل نظارت وکنترول ادویه تحت کنترول، تجدید طرزالعمل  توزیع ادویه تحت کنترول، تجدید طرزالعمل تجویز ادویه تحت کنترول، تهیه مسوده رهنمود برای شرکتهای تولید مواد شوینده، تجدید چک لست و نظارت.
 • تقویت هماهنگی‌ها و همکاری‌ها با ادارات تنفیذ قانون در امر مبارزه با مواد مخدر.
 • تحت کنترول آوردن مواد کیمیاوی (پریکرسرها) درکشور.
 1. کارکردها و دستاوردها در بخش برنامه‌های معیشت بدیل و تقدیر از اجراآت خوب:
 • نظارت از سه پروژه برنامه کشوری (UNODC) درولایات مختلف کشور:
 1. تطبیق و نظارت از اجرای پروژه انکشاف ارزش زنجیره‌یی محصولات زراعتی در ولایات بدخشان، تخار و بغلان به‌منظور بلند بردن کیفیت تولید محصولات زراعتی، بلند بردن مهارت‌های دهاقین و شغل پایدار را فراهم می سازد که تاثیر مستقیم بر کاهش کشت کوکنار دارد.
 2. نظارت از تطبیق پروژه متوقف ساختن ریگ‌های روان جهت تحکیم و حفظ 7000 هکتار زمین زراعتی در ولایت هرات وفراه به‌منظور احداث باغ‌های(پسته، عناب و انجیر) در مقابل ریگ‌های روان و  بهبود سیستم آبیاری و معرفی سیستم قطره‌ای به هدف کاهش کشت کوکنار.
 3. نظارت از تطبیق پروژه انکشاف باغداری در بخش‌های 200 باغ به سیستم چیله، 10 باب کشمش خانه، 115 باغ پسته و 3 فارم تحقیقاتی به‌هدف کاهش کشت کوکنار در ولایت کندهار.
 4. تطبیق و نظارت از46 پروژه مختلف انکشافی تحت برنامه تقدیر از اجراآت خوب(GPI)جهت کاهش کشت کوکنار و تسلیم دهی به مقامات به شمول:( 9 پروژه زراعتی با کانال و سربند زراعتی؛ 16 باب مکتب، لیلیه و دیوار احاطه‌ای برای پوهنتون‌ها؛ 12 باب کلینیک‌های صحی، کمپلیکس‌های تداوی معتادان و شفاخانه تداوی معتادان؛ 5 باب سالون کنفرانس‌ها، پل و تعمیر شورای ولایتی؛ 4 جمنازیوم و استدیوم ورزشی؛ و 8 کیلو متر سرک اسفالت تحت این برنامه در ولایت مختلف کشور به هدف کاهش کشت کوکنار.
 5. نظارت از  اعمار، حفظ و مراقبت 5 کانال آبیاری در ولایت کندهار.

 

 1. کارکردها و دستاوردها در بخش کاهش و تقاضا به مواد مخدر:
 • بلند بردن ظرفیت 700 کارمند مسلکی در عرصه کاهش تقاضا به مواد مخدر.
 • افزایش ظرفیت تداوی معتادین از 39000 نفر در سال به 47000 نفر سالانه در سراسر کشور.

 

 1. کارکردها و دستاوردها در بخش آگاهی عامه:
 • تطبیق برنامه‌های آگاهی دهی در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر در 34 ولایت که از تطبیق آن بصورت مستقیم تعداد(2, 507, 050) دو میلیون و پنجصد و هفت‌هزار و پنجاه نفر و بصورت غیر مستقیم به تعداد(17, 905, 600) هفده میلیون و نه‌صد و پنج‌هزار و شش‌صد نفر از طریق تدویر برنامه فوق مستفید شده اند.
 • طرح و تدوبر 236 برنامه در هفته بسیج ملی در عرصه موا مخدر و طیِ مراحل درج هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر در تقویم کشور.

 

 1. کارکردها و دستاوردها در بخش همکاری‌های منطقوی و بین المللی:
 •  جلب حمایت کشورهای جهانی از طریق اشتراک وزیر مبارزه با مواد مخدر در نشست سازمان ملل متحد 2016، نشست یونگس در ویانای اتریش، نشست کشورهای همسایه در ایران و دیگر نشست‌های منطقه‌ای و بین المللی.
 •  جلب همکاری کشورهای همسایه جهت مبارزه مشترک در عرصه مواد مخدر با دولت افغانستان از طریق برگزاری کنفرانس دوره‌ای سه جانبه میان افغانستان، ایران و پاکستان. 
 •  جلب همکاری‌های مالی و تخنیکی دولت‌های منطقه، اروپا، امریکا، روسیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران و سایر کشورها از طریق ملاقات‌های جداگانه با سفرا و نمایندگان آن کشورها.
 1. کارکردها و دستاوردها در بخش سروی‌ و تحقیق:
 •  تعیین وتثبیت احتمالی کشت مزارع کوکنار از طریق مصاحبه با دهاقین 1502 قریه در 34 ولایت کشور.
 •  مشخص نمودن تولید احتمالی (4800) متریک تن تریاک به سطح کشور؛
 •  نشر 12 شماره گزارش ماهوار از قیمت مواد مخدر.
 •  تثبیت موازی 201000 هکتار زمین تحت کشت کوکناردرافغانستان و دریافت 21 ولایت متاثر ازکشت کوکنار و13 ولایت عاری ازکشت کوکنار.
 •  تحلیل وتجزیه بیش از 600 قطعه تصاویر ماهواره ای 5×5 کیلومتر جهت دریافت ارقام دقیق کشت و محو مزارع کوکنار؛
 •  بلند بردن ظرفیت 400 نفر از کارمندان درجهت اجرای سروی ها در عرصه مواد مخدر در کشور.
 •  تهبه، ترتیب و نشر گزارش مواد مخدر افغانستان سال 2016 میلادی.
 •  طرح پلانهای عملیاتی تخریب مزارع کشت کوکناربا هماهنگی ادارات ذیربط دولتی.

به گفتۀ آقای دانشیار، ولایت بادغیس پس از ولایت هلمند به دومین مرکز تولیدکننده تریاک در افغانستان تبدیل شده است.

سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که گسترش ناامنی در ولایت بادغیس در شمال‌غرب کشور، این ولایت را به دومین مرکز تولید مواد مخدر تبدیل کرده است.

 به گفته وی در سال گذشته تنها در ولسوالی ناآرام غورماچ  ۱۷ هزار هکتار زمین تحت کشت کوکنار قرار گرفته است.

آقای دانشیار در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص جلوگیری از افزایش اعتیاد در کشور و پیکار دولت در برابر این پدیدۀ مرگبار از طریق کانال‌های فرهنگی و اجتماعی، گفت: افزون بر تدویر برنامه‌های آگاهی دهی برای دهاقین، زمین‌داران، متنفذین، معلمین و شاگردان مکاتب، روی مکانیزمی هم به منظور قانونمندسازی دریافت مواد مخدرِ مورد نیاز افراد معتاد از طریق مراکز تثبیت‌کننده بیماری اعتیاد(شفاخانه‌ها و کلینیک‌ها)ی تحت کنترول به هدف جلوگیری از خورده فروشی در اماکن عمومی، شهرها، کنار سرک‌ها و محلات دیگر از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر – کار می‌کنیم.

وی افزود: با اجرایی شدن این طرح توسط نهادهای ذیربط در امر مبارزه با مواد مخدر، هیچ شخصی نمی‌تواند بدون تست و ثبت رسمی، مواد مخدر دریافت کند؛ در غیر آن دریافت کننده‌ای که از مجراهای غیر قانونی مواد دریافت کند، مجرم شناخته شده و با وی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وزارت مبارزه با مواد مخدر، کار روی این طرح را آغاز کرده و با دیگر نهادهای ذیربط نیز به منظور بحث و نهایی سازی شریک خواهد ساخت.

آقای دانشیار همچنان دستاورد سال گذشته را نظر به وضعیت امنیتی حاکم در کشور و همکاری‌های دیگر نهادها در امر مبارزه با مواد مخدر، چشم‌گیر یادآوری کرد.