دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با معاون پیشین سرمنشی سازن ملل متحد

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با مایکل فون دیر شولنبرگ معاون اسبق سرمنشی سازمان ملل متحد و سرپرست تیم پیشگام هییت ملل متحد در افغانستان دیدار و گفتگو نمود.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر گفت: سازمان ملل متحد باید کشورها را متقاعد سازد تا تعهداتی را که در کنفرانس‌های بین المللی در رابطه به مبارزه علیه مواد مخدر برای افغانستان داده اند عملی نمایند.

پوهنوال عظیمی از نماینده سازمان ملل متحد خواست تا این سازمان نقش خویش را در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به بیرون از افغانستان و ورود پریکرسر ها در افغانستان ایفا نماید.

پوهنوال عظیمی همچنان افزود: خواست ما از سازمان ملل متحد این است که کشورهای که وارد کننده پریکرسرها در افغانستان هستند، باید تحریم‌های بین المللی بالای شان وضع گردد.

قابل یادآوری است که این دیدار به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر،  مایکل فون دیر شولنبرگ معاون اسبق سرمنشی ملل متحد و سرپرست تیم پیشگام هییت ملل متحد در افغانستان، داکتر محمد عثمان فروتن رییس عمومی پالیسی و پلان، عبدالقیوم ثامر رییس همکاری‎‌های منطقوی و محمد داود ضیا رییس دفتر مقام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این وزارت صورت گرفت.