دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با نماینده‌گان سفارت تاجکستان

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر با نماینده‌گان سفارت تاجکستان دیدار و در ارتباط با همکاری های مشترک دو کشور در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر بخصوص عملیات مشترکی که عنقریب راه اندازی خواهد شد صحبت نمود.

 نخست پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن یادآوری از مشترکات فرهنگی دو کشور و سپاس‌گذاری از همکاری های کشور دوست تاجکستان در تمام بخش ها بخصوص مبارزه علیه مواد مخدر، گفت: وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در راستای همکاری‌های مشترک مبارزه علیه مواد مخدر، کاملن آماده همکاری با جمهوری تاجکستان می باشد.

نماینده سفارت تاجکستان ضمن سپاس‌گذاری از همکاری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، تاکید نمود که باید عملیات ها هرچه زودتر آغاز گردد.

قرار است عملیات مشترکی بین پولیس مبارزه علیه موادمخدر افغانستان و تاجکستان در سرحدات شمالی افغانستان علیه قاچاق مواد مخدر به راه انداخته شود.

این برنامه با حضور داشت پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر و نماینده گان سفارت تاجکستان به‌تاریخ 21 جوزای سال 1396 خورشیدی در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار شد.