جمع آوری 130 معتاد بی‌سرپناه بخاطر تداوی

ریاست کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در همکاری و هماهنگی با وزارت صحت عامه، کار و اموراجتماعی و معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، 130 تن از معتادین بی سرپناه را از ساحه سرای شمالی جمع آوری نموده جهت تداوی به مرکز تداوی ابن سینا انتقال داد.

این کمپاین به دنبال کمپاین های گذشته اداره های یاد شده است که بعد از تداوی به مرکز آموزش های فنی و حرفوی امید معرفی شده و بعد از آموزش حرفه دوباره به جامعه و بازار کار تقدیم می‌گردد.

قابل یادآوری است که این کمپاین جمع‌آوری به تاریخ 28 جوزای سال 1396 خورشیدی به اشتراک وزارت های مبارزه علیه مواد مخدر، صحت عامه، کارو اموراجتماعی، شهدا و معلولین، مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کابل و حوزه مربوطه در سرای شمالی شهر کابل انجام یافت.