برگزرای همایش روز همبستگی جهانی و هفته‌ی بسیج ملی علیه مواد مخدر

18 سرطان 1396

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر طی همایشی از روز همبستگی جهانی و هفته ی بسیج ملی علیه مواد مخدر به اشتراک معاون دوم ریاست جمهوری تجلیل به عمل آورد.

در نخست پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمدگویی مهمانان گفتند: مواد مخدر معضلی است که بشریت را دچار مشکلات جدی اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نموده است.

ایشان افزودند: افغانستان به عنوان قربانی مواد مخدر بیشترین صدمات و مشکلات را از این ناحیه دیده و نیازمند اجماع منطقوی و بین المللی در راستای همکاری بخاطر مبارزه علیه مواد مخدر می باشد.

خانم عظیمی گفتند: تقاضای زیاد به مواد مخدر در خارجی از افغانستان باعث افزایش عرضه و کشت زیاد در داخل افغانستان شده که مبارزه علیه آن نیازمند هماهنگی و همکاری مشترک منطقه ای و جهانی می باشد.

ایشان همچنان در مورد دستآوردهای و برنامه های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به حاضران معلومات داده و پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر را که هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر هم تحت چتر آن برگزاری میشود از جمله دست آوردهای بزرگ خواندند.

وزیرمبازه علیه مواد مخدر از همه مردم افغانستان خواستند تا در این راستا دولت را همکاری نموده و ضمن ادای مسوولیت دینی، اجتماع،  خانواده خود را هم مصون سازند.

آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ضمن سپاسگذاری برگزار کننده گان همایش مواد مخدر را از بلاهای خانمانسوزی خواندن که حیات بشری را تحت تاثیر قرار داده است.

ایشان افزوند: جامعه بشری امروز با بلاهای زیادی مثل فقر، تروریزم، جنگ و مصاحب زیادی مواجع است که از خطرناکترین آن مواد مخدر می باشد.

آقای دانش گفتند: جامعه جهانی با تمام تلاش هایی که نموده در این راستا ناکام می باشد که به هماهنگی و تلاش بیشتر و متفاوت تر با تعدیل و بازنگری برنامه هایشان، نیاز است.

ایشان میگویند: کشت  وافزایش مواد مخدر باعث افزایش فساد، نا امنی، تضعیف اقتصاد مشروع  و بلاخره از بین رفتن زیربناها شده و مردم را در بحران اخلاقی و اجتماعی قرار داده است.

معاون دوم ریاست جمهوی علاوه نمودند: تروریزم بخاطر برنامه های خرابکارانه خود مافیا را همکاری نموده و متاسفانه برخی کشورهای حامی تروریزم  بخاطر حفظ جایگاه خود، هم با اینها همکاری نموده و از سود سرشار این ماده بخاطر نقش منفی خود استفاده می نمایند.

ایشان گفتند: امنیت کشور به مواد مخدر گره خورده و تقاضای بازار جهان، حضور مافیای بین المللی، عدم هماهنگی و همکاری لازم جهانی، فقر و سایر عوامل باعث افزایش نا امنی و مواد مخدر شده است.

آقای دانش از دست آوردهای در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر یاد نموده، آن را بسنده ندانسته و دولت افغانستان را در این مبارزه هنوز در اول منزل گفته و در سال روان نسبت به سال قبل گراف مواد مخدر را بالا دانستند.

ایشان حکومت افغانستان را بیشتر از هر زمان دیگر مصمم ترا به از بین بردن مواد مخدر گفته، از نهادهای دولتی و واحد های دومی شان، جامعه جهانی، موسسات ملی و بین المللی، جامعه مدنی، رسانه ها، علما و بخصوص مردم خواستند تا با هره وسیله ای در راستای مبارزه علیه مواد مخدر تلاش نموده و حکومت افغانستان را تنها نگذارند.

 داکتر نریمان مشاور معاونیت اول ریاست جمهوری پیام معاون اول را به خوانش گرفته که در آن بر مبارزه علیه مواد مخدر تاکید شده بود.

در یپام امده بود" مواد مخدر منبع بزرگ تمویل تروریزم است که امنیت جهان را به خطر انداخته است، بنابراین نیازمند همکاری جدی جهان و منطقه می باشد."

در پیام ضمن قدر دانی از تلاش های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر؛ مبارزه علیه این پدیده را نیازمند یک برنامه همه جانبه که شامل تمام بخش ها و دست اندرکاران داخلی و خارجی باشد، دانسته بودند.

اندری اوتسیان رییس منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(UNODC) هم ضمن صحبت در مورد جدی بودن خطر مواد مخدر از برنامه ها و پلانهای این نهاد در این راستا یادآوری نمودند.

محمد عبدو وکیل مردم در مجلس، جنرال بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، سیدعبدالکریم معین وزارت دفاع ملی، داکتر اسد الله محقق جهانی معین وزارت معارف، فدا محمد پیکان معین وزارت صحت عامه، فضل کریم سراجی  رییس عمومی مساجد افغانستان، فردین مرزایی نماینده نهادهای جامعه مدنی و تهمینه شجاع مشاور وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن سخنرانی مواد مخدر را از معضلات بزرگ و تمویل کننده تروریزم، جنگ، ناامنی و بزرگترین دشمن صحت و سلامتی جامعه دانسته ضمن وعده همکاری از مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جهان خواستند تا علیه این دشمن مشترک بسیج شوند.

قابل یادآوری است که این برنامه به تاریخ 18 سرطان سال 1396 خورشیدی به اشتراک محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهور اسلامی افغانستان، پوهنوال سلامت عظیمی، معینان، روسا و کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر؛ معینان وزارت های داخله، دفاع ملی، معارف، صحت عامه؛ رییس عمومی مساجد افغانستان، نماینده گان موسسات داخلی و خارجی و سفارت خانه ها، نماینده گان مردم در مجلس و جامعه مدنی در لیسه امانی برگزار گردیده بود.