امضای قرارداد اعمار دو پروژه عام المنفعه در ولایت دایکندی

معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر قرارداد اعمار دو پروژه "کانال آبیاری و سربند" در ولسوالی گزره ولایت دایکندی را با شرکت برنده به امضا رساند.
سید فیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت: ولایت دایکندی اگرچند یک ولایت محروم است اما هیچگاهی از چشم حکومت بخصوص وزارت مبارز علیه مواد مخدر دور نیست.
ایشان علاوه نمود: پس از تمام شدن پروژه تقدیراز اجراآت خوب ، این اولین پروژه ای است که از بودجه‌ی دولت در راستای معیشت بدیل درین و چندین ولایات دیگریی که کشت کوکنار در آن صفر است مثل سایر پروژه های که در ولایات دیگر قرارداد گردید عملی می‌شود تا بتوانیم با با رسیدگی بمردم مان میان دولت و ملت رابطه مستحکم‌تر شود.
آقای حسینی افزود: تلاش ما این است که در پروژه‌های کوچک شرکت های محلی برنده شوند تا هم خوب کار کنند و هم به اقتصاد ولایت و امضای قرارداد اعمار دو پروژه عام المنفعه در ولایت دایکندی
20 سرطان 1396
معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر قرارداد اعمار دو پروژه "کانال آبیاری و سربند" در ولسوالی گزره ولایت دایکندی را با شرکت برنده به امضا رساند.
سید فیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت: ولایت دایکندی اگرچند یک ولایت محروم است اما هیچگاهی از چشم حکومت و بخصوص وزارت مبارز علیه مواد مخدر دور نیست.
ایشان علاوه نمود: پس از تمام شدن پروژه های تقدیراز اجراآت خوب این اولین پروژه ای است که از بودجه‌ی دولت در راستای معیشت بدیل درین ولایت مثل سایر ولایاتی که کشت کوکنار در آن صفر است تطبیق میگرد تا از طریق رسیدگی بمشکلات مردم رابطه بین دولت و ملت مستحکم‌تر شود.
آقای حسینی افزود: تلاش ما این است که در پروژه‌های کوچک بیشتر به شرکت های محلی از طریق تدارکات آزاد بیشتر سهم داده شود تا هم خوب کار کنند و همچنان از ظرفیت های محلی هم در امر اعمار و باز سازی کشور استفاده شده و هم به اقتصاد ولایت و مردم آن کمک شده باشیم.
نماینده شرکت برنده از شفافیت در پروسه تدارکاتی اظهار خرسندی نموده و وعده سپرد که تمام تلاش خود را بخاطر هرچه بهتر تطبیق شدن پروژه خواهند نمود.
این قرارداد به تاریخ 20 سرطان سال 1396 خورشیدی توسط سید فیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و نماینده شرکت برنده در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به امضا رسیدرکت برنده از شفافیت در پروسه تدارکاتی اظهار خرسندی نموده و وعده سپرد که تمام تلاش خود را بخاطر هرچه بهتر تطبیق شدن پروژه خواهند نمود.
این قرارداد به تاریخ 20 سرطان سال 1396 خورشیدی توسط سید فیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و نماینده شرکت برنده در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به امضا رسید.