برگزرای همایش روز همبستگی جهانی و هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر در لوگر

ریاست مبارزه علیه مواد مخدر لوگر طی همایشی از روز همبستگی جهانی و هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر تجلیل به عمل آورد.
درقدم نخست، رئیس مبارزه علیه موادمخدرانجنیر عبدالنادر "واحدی" برای اشتراک کنندگان خوش آمدید گفته ودر رابطه به تجلیل ومبارزه با مواد مخدر معلومات همه جانبه داد. او همچنان پیام وزیر مبارزه علیه موادمخدر را برای اشتراک کننده گان به خوانش گرفت و راجع به تطبیق پروژه های انکشافی معیشت بدیل که توسط مقام وزارت مبارزه علیه موادمخدر تحت برنامه تقدیرازاجراات خوب دراین ولایت تطبیق گردیده است برای اشتراک کننده گان معلومات ارایه نمود.
یک‌تن ازعلمای دین در رابطه به حرمت موادمخدر ازدیدگاه اسلام سخنرانی نموده، گفت: انسان را خداوند(ج) اشرف المخلوقات خلق نموده و دارای عزت وشرافت می‌باشد که با استفاده از مسکرات و مواد مخدر شرافت وعزت خویش را ازبین می‌برد.
ایشان افزود: هرآن موادی‌که انسان را نِشه می‌کند، از چرس شروع تا تریاک، پودر، شیشه، شراب و سایر مواد نشه آور و مسکرات بوده و ازدیدگاه شریعت اسلامی واحادیث نبوی حرام گردانیده شده است.
وی گفت: مبارزه علیه موادمخدر مسئولیت حکومت یا وظیفه یک ارگان نمی‌باشد، بلکه وظیفه و مسولیت تمامی مردم بوده که با این پدیده شوم باید مبارزه ملی صورت گیرد.
رییس شورای ولایتی لوگر هم سخنرانی نموده ضمن تشویق مردم بخاطر مبارزه با این پدیده از حکومت خواست تا بخاطر صفر بودن کشت مواد مخدر در ولایت لوگر، با عملی نمودن پروژه‌های عام المنفعه، دهقانان این ولایت را تشویق به کشت حلال نمایند.
همچنان قمرالدین "شکیب" معاون ولایت لوگر ضمن سخنرانی مبارزه علیه مواد مخدر را وظیفه‌ی تمام اقشار جامعه از جوانان، زنان تا علما گفته از آنها خواستند تا حکومت افغانستان را همکاری کنند.
رییس زراعت، مسوول شفاخانه تداوی معتادین، یک تن متنفذ قومی ولایت لوگر هم سخنرانی نموده ضمن معلومات در مورد کارکردهای‌شان در این بخش از مردم خواستند تا در مبارزه علیه مواد مخدر متحد شوند.
این برنامه که به تاریخ 18 سرطان سال 1396 خورشیدی به اشتراک معاون ولایت لوگر قمرالدین"شکیب" ریس شورای ولایتی، روسای ادارات دولتی، نماینده گان شورای های انکشافی ومحلی، متنفذین، علما، خانم ها، دهاقین و جوانان که تعداد شان به (300) تن می رسید در تالار مقام ولایت غزنی برگزار شده بود.