دیدارمعین پالیسی و همآهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با والی بامیان

جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و هییت همراه‌، در حاشیه سفر رسمی شان به ولایت بامیان با طاهر زهیر والی بامیان دیدار و گفتگو نمود.

نخست طاهر زهیر والی بامیان گفت: به نمایندَگی از مردم و مسوولین محلی بامیان از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تقدیر و تشکر می نمایم چون این وزارت همکار خوب و همیشگی ولایت بامیان می‌باشد و همچنان از برنامه‌های موثر این وزارت نیز با تمام توان حمایت می‌نماییم.

آقای زهیر از برنامه تقدیر از اجراآت خوب (GPI) وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به خوبی یاد نموده گفت: تعمیر پوهنڅی علوم اجتماعی و زمین شناسی پوهنتون بامیان به کمک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اعمار گردیده واعمار لیلیه دخترانه پوهنتون بامیان نیز به کمک و همکاری این وزارت تحت کار می باشد.

جاوید احمد قایم معین پالسی و همآهنگی از همکاری‌های والی بامیان تقدیر و تشکری نموده گفت: مواد مخدر یک مُعضل بسیار پیچیده و جنجال برانگیز است اما وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تلاش دارد تا جوانان فعال را در عرصه‌های مختلف حمایت نماید تا توسط آنان پیام‌های ضد مواد مخدر را به جامعه انتقال دهد.

قابل یادآوری است که قرار است فردا یکشنبه مورخ 25 سرطان مسابقه بایسکل رانی بانوان به مناسبت هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر با اشتراک بیش از 30 تَن از بانوان بایسکل سوار و با حضور والی، هییت وزارت مبارزه علیه موا مخدر و مقامات محلی بامیان، از مرکز بامیان الی بندِامیر برگزار می‌گردد.