دیدار نماینده وزارت خارجه با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر با رییس همکاری های امنیتی و امور سرحدی وزارت امور خارجه دیدار و روی نشست بزرگ برنامه معیشت بدیل صحبت نمود.
پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر هدف از این نشست را در سطح عالی و با اشتراک رهبری حکومت افغانستان، نشان دادن تعهد حکومت افغانستان در امر مبارزه علیه مواد مخدر به جامعه جهانی عنوان نمود.
ایشان مبارزه علیه مواد مخدر را نیازمند تلاش مشترک دانسته و نقش کشورهای منطقه بخصوص همسایه ها و سایر کشورهای منطقه را در تمویل و حمایت این مبارزه حیاتی عنوان نمود.
نجیب الله علی‌خیل نماینده وزارت خارجه نیز روی اهمیت این نشست و به وجود آمدن اعتبار همه جانبه تاکید نموده گفت: هدف عمده ما جلب توجه جامعه بین المللی با در نظرداشت پیشرفت ها، چالش ها و جستجوی راه حل‌ها باید باشد.
عبدالقیوم ثامر رییس همکاری های بین الملی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت: با آنکه افغانستان زحمات زیادی را با ایثار کردن خون بهترین فرزندانش در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر متحمل می‌شود اما بخاطر نشان دادن تعهد رهبری حکومت، سخت تحت فشار هستیم و نیاز است تا به نحوی این تعهد را کشورها و دونرهای اشتراک کننده احساس کنند.
لازم به یادآوری است که قرار است بعد از صحبت‌های همه جانبه، این نشست به تعقیب نشست ریکا بشکل جداگانه و با اشتراک مقامات ذیربط و با صلاحیت کشورهای اشتراک کننده برگزار گردد.
این ملاقات به تاریخ 8 اسد سال 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبازه علیه مواد مخدر، نجیب الله علی خیل رییس همکاری های امنیتی و امور سرحدی وزارت امور خارجه، عبدالقیوم ثامر رییس همکاری های بین المللی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این وزارت برگزار گردید.