دیدار وزیرمبارزه علیه مواد مخدر با سفیر و رییس پولیس مبارزه علیه مواد مخدر ایران

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با سفیر و رییس پولیس مبارزه علیه مواد مخدر ایران دیدار و روی همکاری‌های مشترک دو کشور در عرصه مبازه علیه مواد مخدر صحبت نمودند.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزعلیه مواد مخدر ضمن خوش آمدگویی میگوید: ما ایران را خانه خود میدانیم؛ فرهنک، دین و دشمن مشترک داریم که این دشمن مشترک مواد مخدر می باشد.

ایشان مواد مخدر را پدیده خطرناک دانست که همه روزه از جوانان ما قربانی می گیرد و ابراز امیدواری نمود که همکاری‌های دو کشور در مبارزه علیه مواد مخدر بخصوص جلوگیری از کشت و قاچاق بیشتر شود.

خانم عظیمی گفت: افغانستان از هر لحاظ متضرر از مواد مخدر است که این بالای همسایه‌ها تاثیر منفی میگذارد بنابراین در آموزش کادرها و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مواد پیش ساز توجه شما را میخواهیم.

جنرال مسعود ذاهدیان رییس پولیس مبازره علیه مواد مخدر ایران ضمن معرفی اتشه نظامی جدیده ایران گفت: جلوگیری از تولید مواد صنعتی، همکاری در بخش آموزش‌های فنی، بخش سروی،  پول شویی و تبادل اطلاعات از بخش‌هایی مهمی هستند که ضرورت به هماهنگی و همکاری داریم.

آقای محمد رضای بهرامی سفیر ایران هم ضمن صحبت گفت که بخش‌های همکاری مشترک مشخص شده و گام های عملی برداشته شود.

جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید: اسناد و تفاهم نامه‌های زیادی با ایران داریم که مشترکن روی آن کار نموده و به اساس پلان مشترک عملن کار را آغاز می کنیم.

قابل یادآوری است که این برنامه به تاریخ 20 سنبله سال 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، جنرال مسعود ذاهدیان رییس پولیس مبارزه علیه مواد مخدر ایران، آقای محمد رضای بهرامی سفیر ایران و جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این وزارت برگزار گردید.