دیدار نماینده اسبق UNODC با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با اقای اندری اوتسیان نماینده اسبقUNODC دیدار نموده از کارکردهای آقای اوتسیان در اداره UNODC به نیکی یاد نمود.

پوهنوال عظیمی همکاری‌های اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد را در راستای مبارزه با مواد مخدر موثر بیان نمود.

اندری اوتسیان گفت: هدف از دیدارش با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر را خدا حافظی عنوان نموده گفت: امروز ماموریت سه ساله من به عنوان نماینده UNODC در افغانستان به پایان رسید که بعد از ختم این ماموریت آقای مارک به عنوان نماینده این اداره با شما همکار خواهد بود.

نماینده اسبق UNODC از تدویر کنفرانس بین المللی معیشت بدیل که قرار است بزودی برگزار گردد نیز یاد نموده گفت: اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در راستای برگزاری این کنفرانس با دولت افغانستان همکار بوده و کوشش می‌نماید تا این کنفرانس موفقانه برگزار گردد.

آقای مارک نماینده جدید UNODCگفت: امید که من به عنوان نماینده UNODC بتوانم مسوولیت‌هایم را به خوبی ادا نموده و همکار خوبی با شما باشم.

قابل یاد آوری است که این دیدار با حضور  پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، آقای اندری اوتسیان نماینده اسبق و آقای مارک نماینده جدید UNODC به تاریخ 21 سنبله 1396 در مقر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر صورت گرفت.