معین مالی و اداری

زندگی‌نامه سید فیصل حسینی معین مالی و اداری

سید فیصل حسینی فرزند سید عبدالحلیم در سال 1356 خورشیدی در یک خانواده متدین و روشنفکر در شهر تالقان ولایت تخار دیده به جهان گشود. ایشان، دوره‌های ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در«لیسه عالی ابوعثمان تالقانی» در شهرتالقان ولایت تخار سپری نموده است.

آقای حسینی، پس از روی‌کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به تحصیلات عالی راه یافت و از رشته اداره و دیپلوماسی پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ گردید. وی، پس از ختم تحصیلات دوره لیسانس، به عرصه‌ای کار و خدمتگذاری به مردم  پا گذاشت و از سال 1387 تا 1389 خورشیدی به‌عنوان مسئول تدارکات پروژه‌های UNECEF دربخش آبیاری وزارت انکشاف دهات خدمت نمودند و از سال 1389 تا 1390 به‌حیث مشاورارشد حقوقی وزارت معارف ایفای وظیفه نموده است.

آقای حسینی از سال 1390 تا 1394 خورشیدی از طرف وزارت تجارت به‌عنوان معاون اتشه تجارتی در سفارت افغانستان مقیم درلندن مصدر خدمت به هموطنان خویش گردیده است. موصوف، از سال 1394 تا جوزای 1395 به‌عنوان آمر قنسلی نماینده‌گی وزارت امور خارجه در زون شمال‌شرق (ولایت بدخشان) ایفای وظیفه نموده است. آقای حسینی، به دو زبان رسمی کشور(دری و پشتو) و زبان انگلیسی صحبت می‌کند.

سید فیصل حسینی به تاریخ  16/ 3/ 1395 خورشیدی، طی حکم شماره 816 مقام عالی ریاست جمهوری به‌حیث معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مقرر گردید.

قابل یادآوری است که آقای حسینی با عزم متین و تلاش صادقانه در چارچوب وظایف محولۀ خویش در سال‌های گذشته دستاوردهای ارزنده‌ و مهم در زمینه‌های مختلف کاری برای دولت و مردم افغانستان داشته است. وی، بارها بخاطر دستاوردهای مهم‌اش از سوی مقامات عالی رتبه کشور مورد تقدیر نیز قرار گرفته است.