تصمیم اعطای قرار داد

          تصمیم اعطای قرار داد

 

دانلود اطلاعیه

آخرین مهلت تسلیمی اعتراض

تاریخ نشر اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

قیمت

پیشنهاد شده

داوطلب پیشنهاد شده برای عقد قرار داد

توضیحات تدارکات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد برق دوامدار وزارت  از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی، طور کتبی

 20عقرب 1397

به مبلغ مجموعی 6,916,500.00 (شش میلیون نه صدو شانزده هزارو پنج صد) افغانی شرکت محترم یوگ انارگو ستروی مونتاژ لمیتد دارای جواز نمبر 45959 تهیه و تدارک لین 20 کیلو ولت برق دوامدار 24 ساعته وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با  کود نمبر MCN/G06/NCB/1397
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد  از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی، طور کتبی 16عقرب 1397 به مبلغ مجموعی 25301854.10بیست و پنج میلیون و سه صد و یک هزار و هشت صد و پنجا و چهار اعشاریه ده شرکت محترم وحید وهاج ساختمانی شرکت دارنده جواز D-02-14 اعمار ساختمان سربند کانال قریه تاجکلتان ولسوالی شولگره ولایت بلخ با کود نمبر MCN/339-2/MCB-Rebid
اطلاعیه عام برنامه آموزشی منابع بشری  از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی، طور کتبی 29 میزان 1397 به مبلغ مجموعی AFN5209500 (پنج میلیون و دو صدو نه هزار و پنجصد) افغانی موسسه بلند بردن سطح دانش و توانمندی افغانها (JACK)  که دارنده جواز نمبر 316 برنامه های آموزشی تخصصی، مسلکی و ارتقای ظرفیت برای کارکنان مرکزی- وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با  کود نمبر  MCN /CS03/QCBS/1397
اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد قرطاسیه باب-1  از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی، طور کتبی 25 میزان 1397 به مبلغ مجموعی 1386805(یک میلیون و سه صدو هشتادو شش هزارو هشت صدو پنج) افغانی شرکت خدمات لوژستیکی شگیوال منگل دارای جواز نمبر D-06-91 تهیه و تدارک قرطاسیه باب مورد ضرورت ریاست های مرکزی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با  کود نمبر MCN/G03/NCB/1397
تصمیم اعطای قرارداد قیرریزی سرک داخل وزارت  از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی، طور کتبی

تاریخ صدور

2میزان1397

مبلغ مجموعی 2,575,545        (دو میلیون و پنجصد و هفتاد و پنج هزار و پنجصد و چهل و پنج) افغانی

شرکت ساختمانی برایت بلدرز که دارنده جواز نمبر D-40180 قیرریزی سرکها و پارکینگ داخل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با کود نمبر MCN/W02/NCB/1397

تصمیم اعطای قرارداد فلترباب

 از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی، طور کتبی

 تاریخ صدور - 17 سنبله 1397

 مبلغ مجموعی 550,000 (پنجصدو پنجاه هزار افغانی)

 شرکت خدمات لوژستیکی اجمل راشد دارنده جواز نمبر  45334 

تهیه و تدارک 13 قلم فلترباب و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  کود نمبر MCN/G04/NCB/1397

 تصمیم اعطای قرار داد ادیتوریم پوهنتون هلمند از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی، طور کتبی از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی، طور کتبی تاریخ صدور - ‌‌17 سنبله 1397 مبلغ مجموعی 24,198,944.25   (بیست و چهار میلیون و یکصدو نود و هشت هزار و نه صدو چهل و چهار اعشاریه بیست و پنج) افغانی  شرکت ساختمانی و سرکسازی حیات هلمندوال دارنده جواز نمبرD- 32101