داوطلبی

 1. اعلان داوطلبی پروژه ترویج زعفران ولایت دایکندی
 2. اعلان ابراز علاقمندی برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت کارمندان
 3. اعلان داوطلبی پروژه زعفران ولسوالی ادرسکن ولایت هرات
 4. اعلان داوطلبی پروژه کانال ولایت دایکندی
 5. اعلان داوطلبی ساخت یک باب برج بهره داری در وزارت
 6. اعلان داوطلبی  برنامه های آموزشی
 7. اعلان  داوطلبی مجدد پروژه زنبورداری ولایت غور
 8. اعلان ابراز علاقمندی پروژه تیاتر
 9. اعلان داوطلبی پروژه نظارت از نشرات تلویزیونی و رادیویی سال 1395
 10. اعلان داوطلبی پروژه چاپ ونصب300تخته بلبورد مورد ضرورت سال مالی 1396
 11. اعلان داوطلبی پروژه  نشرات اعلاتات تلویزیونی 4740 دقیقه ورادیونی 8260 دقیقه مورد ضرورت سال مالی 1396
 12. اعلان  داوطلبی پروژه 10 قلم موادچاپی مورد ضرورت سال مالی 1396
 13. اعلان ابراز علاقمندی تولیدات تلویزیونی و رادیویی
 14. اعلان پروژه 12 قلم موادچاپی مورد ضرورت سال مالی 1396
 15. اعلان ابراز علاقمندی پروژه نظارت از نشرات تلویزیونی و رادیویی
 16.  اعلان ابراز علاقمندی پروژه تحلیل مخاطبان
 17. اعلان داوطلبی پروژه چاپ ونصب60تخته بلبورد مورد ضرورت سال مالی 1396
 18.  داوطلبی پروژه  نشرات اعلاتات تلویزیونی 2900 دقیقه ورادیونی 11400دقیقه مورد ضرورت سال مالی 1396
 19. اعلان داوطلبی: تدارکات (5) پایه کانتینر نوع کنکس 20 فوت
 20. اعلان داوطلبی: اعمار پروژه تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بغلان
 21. اعلان داوطلبی: اعمار پروژه تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت جوزجان
 22. اعلان داوطلبی: تهیه و تدارک 17 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و 11 قلم وسایل ایرکندیشن
 23. اعلان داوطلبی مجدد: تهیه و تدارک 13 قلم فرنیچر باب مختلف النوع
 24. اعلان داوطلبی: پروژه اعمار تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بامیان
 25. اعلان داوطلبی: پروژه اعمار تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پکتیا
 26. اعلان داوطلبی 900 دقیقه تلویزیونی و 1080 دقیقه رادیویی