داوطلبی

 1. اعلان ابراز علاقمندی پروژه تیاتر
 2. اعلان داوطلبی پروژه نظارت از نشرات تلویزیونی و رادیویی سال 1395
 3. اعلان داوطلبی پروژه چاپ ونصب300تخته بلبورد مورد ضرورت سال مالی 1396
 4. اعلان داوطلبی پروژه  نشرات اعلاتات تلویزیونی 4740 دقیقه ورادیونی 8260 دقیقه مورد ضرورت سال مالی 1396
 5. اعلان  داوطلبی پروژه 10 قلم موادچاپی مورد ضرورت سال مالی 1396
 6. اعلان ابراز علاقمندی تولیدات تلویزیونی و رادیویی
 7. اعلان پروژه 12 قلم موادچاپی مورد ضرورت سال مالی 1396
 8. اعلان ابراز علاقمندی پروژه نظارت از نشرات تلویزیونی و رادیویی
 9.  اعلان ابراز علاقمندی پروژه تحلیل مخاطبان
 10. اعلان داوطلبی پروژه چاپ ونصب60تخته بلبورد مورد ضرورت سال مالی 1396
 11.  داوطلبی پروژه  نشرات اعلاتات تلویزیونی 2900 دقیقه ورادیونی 11400دقیقه مورد ضرورت سال مالی 1396
 12. اعلان داوطلبی: تدارکات (5) پایه کانتینر نوع کنکس 20 فوت
 13. اعلان داوطلبی: اعمار پروژه تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بغلان
 14. اعلان داوطلبی: اعمار پروژه تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت جوزجان
 15. اعلان داوطلبی: تهیه و تدارک 17 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و 11 قلم وسایل ایرکندیشن
 16. اعلان داوطلبی مجدد: تهیه و تدارک 13 قلم فرنیچر باب مختلف النوع
 17. اعلان داوطلبی: پروژه اعمار تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بامیان
 18. اعلان داوطلبی: پروژه اعمار تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پکتیا
 19. اعلان داوطلبی 900 دقیقه تلویزیونی و 1080 دقیقه رادیویی