داوطلبی

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان  داوطلبی

تاریخ نشر

ضرب الاجل تسلیمی آفر ها

دانلود اعلان

تعدیل

پروژه اعمار یکباب کتابخانه عامه در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/W03/NCB/1397

24سنبله 1397

18میزان1397

ساعت 10:00 قبل از ظهر

 داوطلبی پروژه اعمار یکباب کتابخانه

 

قیرریزی سرکها و پارکینگ داخل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/W02/NCB/1397

 15 اسد 1397

6  سنبله 1397

ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر

 

اعلان دعوت به داوطلبی قیرریزی سرک داخل وزارت

 

اعلان مجدد دعوت به درخواست ابراز علاقمندی تحلیل مخاطبان مورد هدف در ۲۲ ولایت. شماره دعوتنامه داوطلبی:MCN/S01/QCBS/1397

6 اسد 1397

20 اسد 1397 ساعت 00 : 03 بعد از ظهر

اعلان مجدد  ابراز علاقه مندی تحلیل مخاطبان

 

تهیه و تدارک لین (20 kv) برق دوامدار (24) ساعته  وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/G06/NCB/1397

3 اسد 1397

27 اسد 1397 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر

اعلان دعوت به داوطلبی پروژه برق

 

اعلان دعوت به درخواست ابراز علاقمندی تحلیل مخاطبان مورد هدف در ۲۲ ولایت. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/S01/QCBS/1397

10 سرطان 1397

24 سرطان  ساعت 00: 04 بعد از ظهر

اعلان دعوت به داوطلبی تحلیل مخاطبان مورد هدف

 

تهیه و تدارک ۱۳ قلم فلترباب و روغنیات مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.  شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/G04/NCB/1397

 3 سرطان 1397

25 سرطان1397 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر

اعلان دعوت به داوطلبی فلترباب و روغنیات

  تعدیل

 تهیه و تدارک کارتریج(رنگ پرنتر و ماشین کاپی) ریاست های مرکزی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/G05/NCB/1397

23 جوزا 1397

16 سرطان1397 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر

اعلان دعوت به داوطلبی کارتریج

 

اعمار ذخیره آب به ظرفیت (30000) لیتر در مرکز وزارت مبارزه علیه مخدر. شماره دعوتنامه داوطلبی: MCN/W11/NCB/1397  23 جوزا 1397 13 سرطان1397 ساعت 2:00 بجه بعد از ظهر اعلان دعوت به داوطلبی ذخیره آب وزارت  
تهیه و تدارک 337 قلم پرزه جات مورد ضرورت وسایط نقلیه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. شماره دعوتنامه داو طلبی: MCN/G02/NCB/1397 25 ثور 1397 15 جوزا 1397 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر اعلان دعوت به داوطلبی پرزه جات  
تهیه و تدارک (90) قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. شماره دعوتنامه داو طلبی: MCN/G03/NCB/1397 25 ثور 1397 15 جوزا 1397 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر اعلان دعوت به داوطلبی قرطاسیه باب  

اعمار تعمیر ادیتوریم پوهنتون ولایت هلمند. شماره دعوتنامه داو طلبی: MCN/W014/NCB/1397

25 ثور 1397 15 جوزا 1397 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر

اعلان داوطلبی اعمار ساختمان ادیتوریم پوهنتون ولایت هلمند