داوطلبی - وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

داوطلبی

 1. اعلان پروژه 12 قلم موادچاپی مورد ضرورت سال مالی 1396
 2. اعلان ابراز علاقمندی پروژه نظارت از نشرات تلویزیونی و رادیویی
 3.  اعلان ابراز علاقمندی پروژه تحلیل مخاطبان
 4. اعلان داوطلبی پروژه چاپ ونصب60تخته بلبورد مورد ضرورت سال مالی 1396
 5.  داوطلبی پروژه  نشرات اعلاتات تلویزیونی 2900 دقیقه ورادیونی 11400دقیقه مورد ضرورت سال مالی 1396
 6. اعلان داوطلبی دو  نوع تیل
 7. اعلان داوطلبی18 عراده وسایط نقلیه 
 8. اعلان اعمار مجدد دو پایه پل 
 9. اعلان 55 تخته بلبورد در 13 ولایت کشور
 10. اعلان 92 قلم قرطایسه
 11. اعلان کرایه گیری وسایط نقلیه
 12. اعلان داوطلبی دو قلم تیل پطرول و دیزل
 13. اعلان داوطلبی پروژه تبلیغاتی
 14. اعلان  داوطلبی: پروژه تهيه وتدارک (27) قلم فلترباب و روغنیات وسایط
 15. اعلان داوطلبی : پروژه اعمار تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت پنجشیر
 16. اعلان داوطلبی 13 قلم فرنیجر مختلف النوع
 17. اعلان داوطلبی دو نوع تیل پطرول و دیزل
 18. اعلان داوطلبی: پروژه اعمار کانال آبیاری در قریه چهارباغ مرکز قلعه نو ولایت بادغیس
 19. اعلان داوطلبی: پروژه اعمار کاریز و کانال در قریه مهلن شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا
 20. اعلان داوطلبی: پروژه اعمار کانال قوش بره در ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان
 21.  اعلان داوطلبی: پروژه اعمار سربند، کانال و دیوار محافظوی در قریه بخشی خیل ولسوالی رخه ولایت پنجشیر
 22. اعلان داوطلبی:  پروژه اعمار سربند آبیاری در قریه های گیداوره و ریگی ولسوالی نادر شاه کوت ولایت خوست
 23. اعلان داوطلبی: پروژه تهيه وتدارک (4) قلم مواد چاپی مختلف النوع
 24. اعلان داوطلبی: تولید فلم مستند 30 دقیقه یی
 25. اعلان داوطلبی: مجدد تعمیر اداری ریاست مبارزه علیه موادمخدر ولایت پنجشیر
 26. اعلان داوطلبی: تدارکات (5) پایه کانتینر نوع کنکس 20 فوت
 27. اعلان داوطلبی: اعمار پروژه تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بغلان
 28. اعلان داوطلبی: اعمار پروژه تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت جوزجان
 29. اعلان داوطلبی: تهیه و تدارک 17 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی و 11 قلم وسایل ایرکندیشن
 30. اعلان داوطلبی مجدد: تهیه و تدارک 13 قلم فرنیچر باب مختلف النوع
 31. اعلان داوطلبی: پروژه اعمار تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بامیان
 32. اعلان داوطلبی: پروژه اعمار تعمیر ریاست مبارزه علیه مواد مخدر پکتیا
 33. اعلان داوطلبی 900 دقیقه تلویزیونی و 1080 دقیقه رادیویی
 34. اعلان داوطلبی: پروژه تعمیر اداری در مرکز وزارت