د اسیا په زړه سېمه کې د ځوانانو ترمنځ له نشه یي توکو څخه نامشروع ګټې اخیستنې او دهغې ټولنیزې- اقتصادي پایلو سیمه ایز سمېنار

د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو همکاریو لوی ریاست د ۱۳۹۵ کال د غوايي د میاشتې په ۲۸ نېټه په کابل کې د " د اسیا په زړه سېمه کې د ځوانانو ترمنځ له نشه یی توکو څخه د نامشروع ګټې اخیستنې او د هغې ټولنیزې-اقتصادي پایلو" تر نامه لاندې سیمه ایز سمېنار جوړ کړ. په دغه سمېنار کې د ایران اسلامي جمهوریت، د قرغزستان جمهوریت، د پاکستان اسلامي جمهوریت، د روسیې فدراسیون، د ترکیې جمهوریت او د افغانستان اسلامي جمهوریت او مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی وو چې ننګونې او د هغوی لپاره د اواري پر لارو خبرې اترې وکړي.

ددې سمېنار په پای کې د اسیا په زړه سېمه کې د ځوانانو ترمنځ له نشه یي توکو څخه د نامشروع ګټې اخیستنې او هغې ټولنیزې-اقتصادي منفي پایلو او اعتیاد سره د مبارزې لپاره لاندنې سپارښتنې وشوې.

  • د اسیا د زړه هیوادونو له نشه یي توکو سره د مبارزې دولتي ادارو ترمنځ د وړتیاوو لوړولو په موخه، د CN-CBM  ټول ګډونوال او ملاتړي باید د نامشروعه نشه یي توکو د کنترول، عامې روغتیا، د بشري حقونو ادارو او د مدني ټولنې غړو لپاره بودجه ځانګړي کړي چې د سیمې د ځوانانو ترمنځ د نامشروع نشه يي توکو څخه د ګټې اخیستنې د خطرونو د زیاتیدو په برخه کې سمینارونه جوړ او په لاره واچوي. دهیوادونو په کچه د ستونزو د اصلي لاملونو د بحث لپاره کیدای شي له سیمې او بهر څخه کار مشهورو کارپوهانو ته بلنه ورکړي او هغوی کولای شي د HoA-IP CN-CBM لپاره د پلي کیدو وړ سپارښتنې وکړي چې د اسیا د زړه سیمې هیوادونو کې د نامشروع نشه یي توکو څخه د ګټې اخیستنې لپاره تسکین او د مخ پر زیاتیدو ستونزو مخنیوی وشي.
  • د اسیا زړه هیوادونو کې د تنکیو نشه يي توکو د کارولو مداخلې، تحقیق او  راتلونکې پلان وپیژندل شي. ټول ګډونوال او ملاتړي ادارې کیداي شي د تنکیو نشه یي توکو کارولو د مخنیوي/درملنې تدابیرو د اغیزو لپاره ارزونه ترسره کړي. دوی کولای شي د څیړنې دخپلواکو پروژو لپاره بودجه (مالي مرسته) ځانګړي کړي چې د ځوانانو ترمنځ له نشه یی توکو څخه د نامشروع ګټې اخیستنې دخطرونو شکایتونه مطالعه کړي. همداراز دوی کولای شي چې اصلي موخه یې د نشه یي توکو د خطرونو منفي ټولنیزې-اقتصادي او سیاسي پایلو اغیزه د متوسطې دورې په تعلیمې نصاب کې شاملول وي
  • د نړیوالو تجربو ( تعلیم،مخنیوی، درملنه،ارتباطات،بیارغونه)  پر بنسټ د تنکیو نشه يي توکو د کارولو مطالعه او داسیا د زړه هیوادونو ته د هغوی پلي کیدل. په نورو هیوادونو کې د نامشروع نشه یي توکو څخه د ګټې اخیستنې د مبارزې غوره تجربې کولای شي و ارزول شي،وپیژندل شي او د اسیا د زړه هیوادونو له لورې خپلې (قبولې) کړای شي.د CN-CBM د رهبرۍ هیوادونه باید ددغې برخې رهبري وکړي. 
  • د اسیا د زړه هیوادونو د تنکیو نشه يي توکو دکارونې ستراتیژۍ (د راتلونکو 18-24 میاشتو پورې) د ودې د څارنې لپاره د یاد کاري ګروپ فعالول. یاد شوی کاري ګروپ کیدای شي د نامشروع نشه يي توکو په ړه د کارپوهانو، د بشري حقونو وکیلانو، د قانون پلي کوونکو افسرانو او مدني ټولنې له غړو څخه جوړ شي. دغه ګروپ به د CN-CMB ځانګړي په توګه د نامشروع نشه يي توکو څخه د ګټې اخیستنې د مبارزې په برخه کې د حکومت پر کړونو څارنه کوي او د اغیزمنو کړونو لپاره به سپارښتنې کوي.
  • د اسیا د زړه سیمې په هیوادونو کې له نشه يي توکو سره د مبارزې سیمه ایزه ستراتیژي جوړه کړي. HoA-IP ضروري غوښتنه په سېمه کې د نا مشروع نشه یي توکو څخه د ګټې اخیستنې له مخ په زیاتیدونکو ستونزو سره د مبارزې لپاره هر اړخیزه ستراتيژي ده. دا ستراتیژي کولای شي د اسیا د زړه هیوادونه  په خپلو سېمو کې د ناقانونه نشه يي توکو د ګواښونو،بشري حقونو، قانون پلي کولو او د متقابلو هیوادونو د مسوولانه همکاریو  لپاره لاره جوړه کړي.

د یادوشویو سپارښتونو ترڅنګ د اسیا په زړه سېمه کې د ځوانانو ترمنځ له نشه یی توکو څخه د نامشروع ګټې اخیستنې د سمینارونو په ګډون سیمه ایز کارپوهان د اسیا د زړه سمې هیوادونو د CN-CBM د سمیې په بدلون او د سیمې د هیوادونو د ځوانانو د خوندي او له نشه یي توکو څخه د لري ساتلو په برخه کې مهم رول لري.